KADA 2020 m. vasario mėn.
KAM LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
DĖL Asmens įgytų kompetencijų vertinimo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo koreguoti kompetencijų vertinimo principus, suteikiant įgaliojimus verslo asociacijoms vykdyti kompetencijų vertinimo institucijų funkcijas. 

Darbdaviai nuolatos susiduria su kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problema. Todėl svarbu, kad būsimieji darbuotojai įgytų ne tik formalią kvalifikaciją, bet turėtų realias kompetencijas, kurių reikia vienam ar kitam darbui. Įvertinti, ar darbuotojas turi reikiamas kompetencijas, geriausiai gali darbdaviai, nes verslas (darbdaviai) geriausiai žino rinkos poreikius. 

Naujoje Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo redakcijoje galima įžvelgti siekį į šalies profesinio mokymo bei darbo rinką sugrąžinti valstybinį reguliavimą, ženkliai padidinti valstybės vaidmenį ar net sukurti savotišką valstybės monopolį.

 

Asociacijos nuomone, tokia naujai kuriama sistema iš esmės neatitinka nei šiandienos, nei rytojaus darbo rinkos poreikių, nes su didele sparta kinta tiek profesijos, tiek medžiagos, technologijos, įrengimai ir kitos darbo priemonės, todėl valstybinio administravimo principas yra užprogramuotas morališkam atsilikimui. Verslas greičiau atnaujina medžiagas, technologijas, įrengimus ir darbo priemones, darbdaviai geriau žino darbo rinkos poreikius, reikalingas darbuotojų kompetencijas ir jų turinį. Tik dalyvaujant verslui, įmanoma betarpiškai ir operatyviai atliepti į rinkos pokyčius, parengti aukštos kvalifikacijos specialistus ir kurti konkurencingą šalies ūkį. Sumažinus darbdavių įtaką kompetencijų vertinime, vertinimo procesas parars ryšį su realiu gyvenimu, realiais rinkos poreikiais.

 

 

KADA 2021 m. vasario mėn.
KAM

LR Aplinkos ministerijai

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui

DĖL Užsienio juridinių asmenų testavimo
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad pagal LR statybos įstatymą bei statybos techninį reglamentą „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ ypatingojo statinio rangovo atestacijos metu yra tikrinama tik Lietuvos rangovų turimos atestuotų statybos vadovų bei kitų specialistų įdarbinimo faktas, turimos statybos taisyklės. Iš užsienio juridinių asmenų šių dokumentų nereikalaujama. Tokiu būdu ypatingojo statinio rangovams – Lietuvos ir užsienio įmonėms taikomos nevienodos konkurencinės sąlygos.

Asociacijos nuomone yra svarbu, kad būtent užsienio rangovai turėtų Lietuvoje atestuotus statybos vadovus bei kompetentingus darbuotojus. Rangovų sukauptas žmogiškasis kapitalas ir darbų kokybės įgyvendinimui reikalinga techninė bazė, turi užtikrinti ir garantuoti, kad užsienio rangovas žinos apie statybos procesą, techninį normavimą bei statybos darbams keliamus reikalavimus Lietuvoje. Todėl, užsienio rangovai atvykstantys dirbti į Lietuvą privalo, kaip ir Lietuvos rangovai, turėti Lietuvoje galiojančias statybos taisykles.

 

KADA 2021 m. vasario mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL LR Statybos įstatymo pakeitimo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo LR statybos įstatymo pakeitimą, kuris padėtų spręsti statybos sektoriaus problemas:

 

1) mažinti „šešėlį“ statybos sektoriuje;

2) didinti saugą statybvietėse;

3) didinti statybos darbų kokybę ypatingųjų statinių statyboje;

4) skaidriau ir efektyviau organizuoti viešuosius pirkimus, t.y.: mažinti galimybę laimėti viešųjų pirkimų užsakymus rangovams, kurie nėra pajėgūs atlikti darbų; paskirstyti viešųjų pirkimų užsakymus tarp platesnio rato rangovų; padidinti galimybę viešųjų pirkimų užsakymus gauti tiems rangovams, kurie turi kvalifikuotus darbuotojus, investuoja į šių darbuotojų kvalifikaciją, išlaiko pastovias darbo vietas ir yra pajėgūs kokybiškai atlikti darbus;

5) gerinti konkurencinę aplinką sąžiningam statybos verslui bei profesionaliems darbuotojams.

 

Siekiant aukščiau paminėtų tikslų, Asociacija siūlo šias priemones:

 

  • sukurti laiko apskaitos instrumentą, padėsiantį valstybei kontroliuoti statybvietėse esančių asmenų buvimo laiką, o rangovams padėsiantį kontroliuoti į statybvietes patenkančius asmenis;
  • detaliau reglamentuoti ypatingųjų statinių statybos rangovų pareigą turėti darbuotojus;
  • sukurti statybos sektoriaus darbuotojų sąrašą (duomenų bazę) ir įteisinti statybos sektoriaus darbuotojo kortelę;
  • įdiegti statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų vertinimo sistemą, taikant Statybos sektoriaus profesinį standartą.