KADA 2021 m. balandžio mėn.
KAM LR Sveikatos apsaugos apsaugos ministerijai
DĖL Galimybės paskiepyti didžiausių statybos bendrovių darbuotojus COVID–19 vakcina
APRAŠYMAS

Asociacijos nariai – didžiosios statybų bendrovės, kurių kiekvienoje dirba šimtai darbuotojų, kreipėsi į asociaciją dėl galimybės paskiepyti jų darbuotojus COVID-19 ligos vakcina.

Viešojoje erdvėje buvo ne kartą minima, kad dėl medikų ir visuomenės nuogastavimų, jog vakcina gali turėti neigiamą šalutinį poveikį, yra nepanaudojami dideli COVID-19 ligos vakcinos kiekiai. Tuo tarpu statybų bendrovės, kiekviena turinčios šimtus darbuotojų, negali pilnavertiškai dirbti dėl COVID-19 rizikos. Analogiškų sunkumų patiria ir tos Lietuvos statybų bendrovės, kurios dirba užsienyje ir dėl COVID-19 rizikos nebegali eksportuoti savo paslaugų.

Statybų bendrovės informavo asociaciją, kad sutinka organizuoti savo darbuotojų skiepijimą nepanaudota vakcina, jeigu tik joms būtų sudaryta tokia galimybė. Daugiausiai tai liečia bendroves, turinčias buveines ir dirbančias Vilniaus mieste. Asociacija prašo įvertinti šį statybos bendrovių pasiūlymą. Tai sudarytų sąlygas neprarasti vakcinos, greitinti visuomenės vakcinaciją bei ekonominį atsigavimą.

 

KADA 2021 m. balandžio mėn.
KAM

LR Aplinkos ministerijai

DĖL Europos profesinės kortelės taikymo
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad kartu su statybos inžinierius atstovaujančiomis asociacijomis yra pasirašiusi Memorandumą bei jo pagrindu yra sudariusi Jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią bendradarbiauja suteikiant statybos inžinieriaus profesines kvalifikacijas, išduodant statybos inžinieriaus korteles ir kaupiant duomenis statybos sektoriaus darbuotojų duomenų bazėje STATREG.

 

Asociacijos nuomone, ši 7 asociacijų sukurta metodinė, teisinė ir IT programinė platforma gali būti pagrindu taikant Europos profesinės kvalifikacijos procedūrą statybos inžinieriaus profesijai bei išduodant Europos profesines korteles. Duomenų struktūra, kuri kaupiama STATREG bazėje, atitinka Europos statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimui keliamus reikalavimus. 

 

KADA 2021 m. kovo mėn.
KAM

LR Vyriausybei

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

DĖL Viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo tobulinti viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą, siekiant užtikrinti operatyvumą ir užkirsti kelią nepagrįstiems skundams. Viešuosiuose pirkimuose viena iš esminių problemų yra masinis perkančiųjų organizacijų sprendimų skundimas, dėl ko ženkliai pailgėja pirkimų procedūros, „įšaldomi“ projektai ir jiems skirti finansiniai resursai, nukenčia sąžiningi tiekėjai, šimtai milijonų eurų vėluoja ar net visai nepatenka į šalies statybų rinką bei šalies ekonomiką.

Asociacija pritaria, kad būtų įteisintas privalomas ikiteisminis viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimas Darbo ginčų komisijų pavyzdžiu. Taip pat siūlo ženkliai padidinti žyminį mokestį, kuris turi būti mokamas kreipiantis į teismą viešųjų pirkimų bylose, taip pat išnaudoti užstato galimybę, detaliau reglamentuojant užstato taikymo tvarką. Tokiu būdu mažinti prielaidas nepagrįstam kreipimuisi į teismus, kuomet nesąžiningi tiekėjai nori užvilkinti viešųjų pirkimų procedūras ir pakenkti konkurentams, o ne realiai ginti pažeistas teises.