2017 m. liepos mėn. Lietuvos statybininkų asociacija pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Lietuvos statybų sektoriaus profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.2-ESFA-K-714 „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.

Projekto įgyvendinimo metu bus apmokyti 93 mokytojai ir atnaujintos ar naujai akredituotos 15 profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų.

Siekiant aukštesnės projekto rezultatų kokybės ir atsižvelgiant į daugiametę patirtį profesinių mokymų srityje kaip partneris pasirinktas Vilniaus statybininkų rengimo centras. Kaip subtiekėjai praktiniam mokymui projekte dalyvaus Lietuvos statybininkų asociacijos nariai: 26 statybos įmonės ir Alytaus, Panevėžio, Šiaulių, Kauno profesinio mokymo centrai.

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimui siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas technologines kompetencijas. Projekto nauda bus ženkliai juntama visame statybų sektoriuje: įgyta kompetencija padidins viso sektoriaus konkurencingumą regione.

Projekto pavadinimas Lietuvos statybų sektoriaus profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas
Projekto vykdytojas Lietuvos statybininkų asociacija
Bendra projekto vertė 617.765,81 €
Projektui skirtas finansavimas 599.210,74 €
Projekto vykdymo pradžia 2017 m. liepos mėnuo.
Projekto vykdymo pabaiga 2020 m. kovo mėnuo.