VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS:

 • keičia Asociacijos įstatus;
 • renka ir atšaukia tarybos narius;
 • nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių esminius apskaičiavimo principus;
 • tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
 • sprendžia dėl Asociacijos pertvarkymo ar reorganizavimo;
 • sprendžia dėl Asociacijos likvidavimo.

Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Asociacijos tarybos sprendimu kiekvienais metais, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Esant būtinybei, visuotinis narių susirinkimas Asociacijos tarybos sprendimu gali būti šaukiamas dažniau nei vieną kartą metuose.

Apie susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkę Asociacijos nariams pranešama registruotu laišku arba asmeniškai pasirašytinai arba faksu arba el. paštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo.

Visuotinius narių susirinkimus organizuoja Asociacijos prezidentas.

TARYBA:

Taryba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas.

LSA tarybos nariai:

 1. Dalius Gedvilas – Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas
 2. Jonas Dumašius, viceprezidentas – UAB "Hidrostatyba" valdybos pirmininkas
 3. Alfonsas Jaras, viceprezidentas – AB „Montuotojas“ generalinis direktorius
 4. Kęstutis Vanagas, viceprezidentas – AB "YIT Kausta" generalinis direktorius
 5. Edmondas Dargis – UAB „Edrija“ generalinis direktorius
 6. Česlovas Daugėla – UAB "Kortas" valdybos pirmininkas
 7. Julius Gendvilis – UAB „Mitnija“ generalinis direktorius
 8. Dalius Gesevičius – AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinis direktorius
 9. Algirdas Juozapaitis – VGTU Statybos fakulteto dekanas
 10. Andrius Jurelionis – KTU Statybos ir architektūros fakulteto dekanas
 11. Arvydas Klimkevičius – Respublikinės langų ir durų gamintojų asociacijos direktorius
 12. Nikolaj Kolesnik – UAB "Alvora" generalinis direktorius
 13. Violeta Laurinavičienė – UAB "Darbasta" valdybos pirmininkė
 14. Jonas Liubertas – UAB „Paroc“ generalinis direktorius
 15. Juozas Marčiulaitis – Lietuvos santechnikų asociacijos prezidentas
 16. Vytautas Vankevičius – UAB "Staticus" valdybos pirmininkas
 17. Artūras Zaremba – AB „Akmenės cementas“ generalinis direktorius

PREZIDENTAS:

Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas atstovauja asociaciją Lietuvos ir užsienio valstybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, tarptautinėse organizacijose, taip pat santykiuose su asociacijos partneriais bei kitais trečiaisiais asmenimis.

Kadencijos laikui prezidentą renka taryba.

Lietuvos statybininkų asociacijos prezidento pareigas nuo 2013 m. liepos mėn. užima Dalius Gedvilas.

D. Gedvilas:

„Statyba – viena iš svarbiausių materialinės gamybos sričių, kuri padeda sukurti pramonės ir kitų šakų potencialą, spręsti gyvenamo būsto ir kitas socialines problemas, vystyti miestų ir kaimų infrastruktūrą. Nuo statybos masto, jos lygio makroekonomikoje tiesiogiai priklauso šalies ūkio perspektyva, žmonių gyvenimo lygis ir gerovė. Sektorius kuria apie 10 % šalies BVP, įdarbina apie 10 % šalies dirbančiųjų. Statybos verslas turi būti gerbiamas, jo balsas turi būti išgirstas.

Svarbiausia - padidinti statybų apimtį Lietuvoje, Lietuvos statybininkams padėti įsitvirtinti ES rinkoje. Nuolatos bendraujame su valstybės institucijomis, esame pateikę ir turime parengę daugybę siūlymų, kaip skatinti ne tik statybos, bet ir kitų verslų apimtį bei atitinkamai pildyti valstybės iždą. Taip pat turime stiprinti statybininko profesijos įvaizdį. Šiuo metu koncentruojamės į statybos proceso skaitmeninimą ir visų statybos proceso dalyvių atsakomybių stiprinimą atliekant savo profesinę misiją“.

LSA garbės prezidentas – Adakras Vincentas Šeštakauskas.