LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA:

 • Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, atstovauja savo narius valstybinėse institucijose.
 • VGTU, KTU, kolegijų, profesinio mokymo ir kitų mokslo bei mokymo organizacijų socialinis partneris.
 • Lietuvos pramonininkų konfederacijos narė.
 • Europos statybos pramonės federacijos (FIEC) narė.
 • Bendradarbiauja su užsienio statybos sektoriaus asociacijomis.
 • VšĮ „Skaitmeninė statyba“ dalininkė.
 • Vysto elektroninių statybos taisyklių portalą STATAI (www.statybostaisykles.lt).
 • Vysto statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų registrą (www.statreg.lt).
 • Bendradarbiauja su Valstybine darbo inspekcija.

VEIKLOS PRIORITETAI:

 • Statybos verslui palankios aplinkos kūrimas, šalies statybos sektoriaus stiprinimas.
 • Narių interesų gynimas, pagalba sprendžiant teisines ar mokestines problemas, pridėtinės vertės teikimas.
 • Įmonių ir organizacijų bendradarbiavimo skatinimas.
 • Teigiamo statybininko profesijos įvaizdžio visuomenėje formavimas.

KRYPTYS:

 • Statybų skaitmeninimas, statinio informacinio modeliavimo (angl. BIM) metodologijos diegimas Lietuvoje.
 • Statybos procesų kokybė.
 • Statybos paslaugų eksporto skatinimas.
 • Žmogiškų išteklių statybos sektoriuje problemų sprendimas. Darbuotojai ir jų kompetencijos, darbų sauga.
 • Energinis pastatų efektyvumas.
 • Statybos paslaugų viešieji pirkimai.

KOMITETAI:

Efektyviam statybos sektoriui kylančių klausimų nagrinėjimui bei sprendimų ruošimui yra suformuoti Lietuvos statybininkų asociacijos komitetai.

Ekonomikos komitetas

 • Kainodara, sutartys ir atsakomybės, mokesčiai, vėluojantys mokėjimai, privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas (PPP) ir koncesija.
 • Vadovas - Kęstutis Vanagas, AB „YIT Kausta“ gen. direktorius.

Eksporto komitetas

 • Eksporto rinkos, pasiūlymų eksporto skatinimui rengimas.
 • Vadovas - Dalius Gesevičius, AB „Panevėžio statybos trestas“ gen. direktorius.

Viešųjų pirkimų komitetas

 • Viešųjų pirkimų optimizavimas, žalieji, eko, socialiai orientuoti ir darnieji pirkimai.
 • Vadovas - Jonas Dumašius, UAB „Hidrostatyba“ valdybos pirmininkas.

Socialinių klausimų ir darbų saugos komitetas

 • Profesinis mokymas, kvalifikacijų sistema, darbo sauga ir sveikata, darbo kodeksas (nelegalus darbas ir kt.), individuali veikla; įmonių verslo sąlygos kitose šalyse; socialinis dialogas (socialinių paslaugų, socialinio paketo įgyvendinimo klausimai).
 • Vadovas - Alfonsas Jaras, AB „Montuotojas“ gen. direktorius.

Energetikos komitetas

 • Efektyvaus energijos panaudojimo pastatuose sprendimų paieška ir diegimas, atsinaujinančių energijos šaltinių efektyvus diegimas pastatuose.
 • Vadovas - Irmantas Kubilius, UAB „Irdaiva“ vadovas.

Statybinių medžiagų gamintojų komitetas

 • Vadovas - Virginijus Ramanauskas, LSA atstovas.

Mokslo ir verslo integracijos komitetas

 • Vadovas – Algirdas Juozapaitis, VGTU Statybos fakulteto dekanas.

Kvalifikacijų ir kompetencijų komitetas

 • Vadovas – Robertas Encius, LSA Kompetencijų vertinimo skyriaus vadovas.