KADA 2021 m. kovo mėn.
KAM LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
DĖL Juridinių asmenų dalyvių susirinkimų
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad pagal įvairias juridinių asmenų teisines formas bei juridinių asmenų buhalterinę apskaitą reglamentuojančius įstatymus juridiniai asmenys iki kiekvienų metų gegužės 1 d. turi sušaukti juridinio asmens dalyvių visuotinį susirinkimą ir patvirtinti praėjusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Tačiau yra rizika, kad žmonių sambūryje galima užsikrėsti COVID-19, o tai ypač aktualu juridiniams asmenims, kuriuose yra daug dalyvių (pvz. atvirose akcinėse bendrovėse, didelėse asociacijose). Saugiai organizuoti susirinkimą didelei žmonių grupei (pvz. 100-1000 asm.) yra gana sudėtinga, todėl juridinių asmenų dalyviai nenorės atvykti į susirinkimus ir bus sunku surinkti susirinkimo kvorumą.

Asociacijos nuomone, karantino metu ir bent jau iki birželio mėn. (jeigu karantinas būtų atšauktas) turėtų būti leidžiama nerengti juridinių asmenų dalyvių visuotinių susirinkimų ir atitinkamai nukeliamas metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas ir pateikimas.

 

KADA 2021 m. vasario mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo numatyti ES resursus, kad  projektavimo, statybos, NT vystymo bendrovės galėtų gauti paramą procesų skaitmenizacijai, BIM diegimui, naujų išmanių IT produktų taikymui savo veikloje.

Visuotiniam BIM taikymui būtina ne tik apmokyti perkančiąsias organizacijas, bet ir padėti statybos dalyviams (projektuotojams, rangovams) įsigyti programinę įrangą, skirtą taikyti BIM.

Asociacija taip pat siūlo naudoti jau sukurtus skaitmeninius produktus, įsigyjant licencijas, o ne iš naujo juos kuriant ir tokiu būdu netikslingai panaudojant ES lėšas.

 

KADA 2020 m. vasario mėn.
KAM LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
DĖL Asmens įgytų kompetencijų vertinimo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo koreguoti kompetencijų vertinimo principus, suteikiant įgaliojimus verslo asociacijoms vykdyti kompetencijų vertinimo institucijų funkcijas. 

Darbdaviai nuolatos susiduria su kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problema. Todėl svarbu, kad būsimieji darbuotojai įgytų ne tik formalią kvalifikaciją, bet turėtų realias kompetencijas, kurių reikia vienam ar kitam darbui. Įvertinti, ar darbuotojas turi reikiamas kompetencijas, geriausiai gali darbdaviai, nes verslas (darbdaviai) geriausiai žino rinkos poreikius. 

Naujoje Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo redakcijoje galima įžvelgti siekį į šalies profesinio mokymo bei darbo rinką sugrąžinti valstybinį reguliavimą, ženkliai padidinti valstybės vaidmenį ar net sukurti savotišką valstybės monopolį.

 

Asociacijos nuomone, tokia naujai kuriama sistema iš esmės neatitinka nei šiandienos, nei rytojaus darbo rinkos poreikių, nes su didele sparta kinta tiek profesijos, tiek medžiagos, technologijos, įrengimai ir kitos darbo priemonės, todėl valstybinio administravimo principas yra užprogramuotas morališkam atsilikimui. Verslas greičiau atnaujina medžiagas, technologijas, įrengimus ir darbo priemones, darbdaviai geriau žino darbo rinkos poreikius, reikalingas darbuotojų kompetencijas ir jų turinį. Tik dalyvaujant verslui, įmanoma betarpiškai ir operatyviai atliepti į rinkos pokyčius, parengti aukštos kvalifikacijos specialistus ir kurti konkurencingą šalies ūkį. Sumažinus darbdavių įtaką kompetencijų vertinime, vertinimo procesas parars ryšį su realiu gyvenimu, realiais rinkos poreikiais.