KADA 2022 m. gegužės mėn.
KAM LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetui
DĖL 2022 m. Valstybės investicijų programos
APRAŠYMAS

Asociacija  atkreipė komiteto dėmesį į kritinę situaciją, kuri susidarė valstybės finansuojamose statybose. Dėl karinio konflikto Ukrainoje bei ekonominių sankcijų, kurios pritaikytos Rusijai ir Baltarusijai, ženkliai išaugo visų pagrindinių statybinių medžiagų kainos, kai kurių medžiagų kaina padidėjo net dvigubai. 

 

2022 m. Valstybės investicijų programa (toliau - VIP) buvo parengta ir patvirtinta skaičiuojant anksčiau galiojusiomis kainomis, todėl negalės būti įgyvendinta. Rangovai nedalyvaus naujai skelbiamuose statybos darbų viešųjų pirkimų konkursuose VIP suplanuotomis kainomis, todėl nebus kam pastatyti VIP numatytų objektų. Net jei pavieniai rangovai dėl užsakymų stokos rizikuotų ir imtųsi įgyvendinti tokius objektus, objektyviai neįmanoma tokių objektų pastatyti, nes VIP suplanuotos statybų kainos nėra realios.

 

Kritiška situacija yra ir tuose VIP objektuose, kurie jau pradėti įgyvendinti. Statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse nėra numatyta adekvataus kainų indeksavimo galimybė, be to užsakovai nėra suformavę finansinio rezervo padidėjusių statybos kaštų finansavimui. Todėl rangovai negali įvykdyti jau sudarytų sutarčių. Neindeksavus kainų, pradėti objektai liks neužbaigti, nes rangovai negali finansuoti šimtais tūkstančių ar net milijonais eurų padidėjusių sąmatų. Jeigu valstybė artimiausiu metu neišspręs finansavimo klausimo, turėsime daugybę „užšaldytų“ objektų, tarp jų ir strateginių. 

Asociacijos nuomone, 2022 m. VIP iš esmės yra neįgyvendinama, todėl būtina skirti dėmesį šiai problemai.

 

Asociacija taip pat atkreipė komiteto dėmesį, kad Finansų ministerija yra išsakiusi nuomonę, jog perkančiosios organizacijos (jų savininkai - asignavimų valdytojai) turėtų teikti ministerijai informaciją apie poreikį koreguoti VIP, kad ministerija, matydama visą poreikį, ateityje galėtų inicijuoti VIP keitimą. Akivaizdu, kad ši procedūra truks labai ilgai, todėl einant Finansų ministerijos pasiūlytu keliu, 2022 m. VIP liks neįgyvendinta su visomis iš to sekančiomis neigiamomis pasekmėmis valstybės ūkiui, vartotojams, statybos sektoriui. Būtina ieškoti žymiai greitesnių problemos sprendimo būdų.

 

KADA 2022 m. gegužės mėn.
KAM LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui
DĖL LR Darbo kodekso pakeitimo
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria Darbo kodekso 144 straipsnio pakeitimui, pagal kurį įstatymo projekto rengėjai siūlo atsisakyti kompensacijų už darbus, kurie yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekami lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu.

 

Statybos darbai pagal savo prigimtį yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekami lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu. Darbuotojai nuolat išvažiuoja iš gyvenamosios vietos (miesto, savivaldybės), palieka šeimas, dirbdami lauko sąlygomis patiria nepatogumus, kai reikia persirengti, maitintis ar rūpintis higiena. Todėl teisinga, kad statybos sektoriaus darbuotojams pagal DK 144 str. 8 d. yra mokamos kompensacijoms (neapmokestinant jų GPM ir soc. draudimo įmokomis). 

 

Siūlymas naikinti DK 144 str. 8 d. numatytas kompensacijas faktiškai paneigia darbuotojų teisę į teisingą darbo sąlygų bei jų finansinės išraiškos reguliavimą. Asociacijos nuomone, jeigu pasitaiko pavienių piktnaudžiavimo atvejų, kuomet darbo užmokestis „slepiamas“ kompensacijų forma (išvengiant mokesčių), su pažeidimais reikia kovoti individualia tvarka, o ne panaikinat kompensacijas visiems darbuotojams.

 

KADA 2022 m. gegužės mėn.
KAM

LR Ministrei Pirmininkei

LR ministerijoms

Viešųjų pirkimų tarnybai

Perkančiosioms organizacijoms

DĖL Statybos darbų stabdymo
APRAŠYMAS

Lietuvos statybininkų asociacija kartu su asociacija „Lietuvos keliai“ išreiškė susirūpinimą dėl kritinės situacijos, susidariusios valstybės finansuojamuose statybos objektuose. Dėl Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą bei Rusijai ir Baltarusijai pritaikytų ekonominių sankcijų, stipriai padidėjo visų pagrindinių statybinių medžiagų kainos ir statybos įmonės niekaip nėra pajėgios tokio žymaus brangimo kompensuoti ar padengti.  

 

Galimas sprendimas susiklosčiusioje kritinėje situacijoje – kainų indeksavimas. Deja, pagal statybos darbų viešojo pirkimo sutartis, galimybės atlikti adekvatų kainų indeksavimą nėra, nes perkančiosios organizacijos dažniausiai nesutinka indeksuoti kainų arba neturi tam lėšų.

 

Net ir esant akivaizdžiai rizikai, kad statybos maždaug 150-yje objektų visoje Lietuvoje sustos ir bus neužbaigtos, 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitime jokie papildomi finansavimo šaltiniai nenumatyti. 

 

Per pastaruosius du mėnesius asociacijos dėl statybos darbų viešojo pirkimo sutarčių pakeitimo kreipėsi į visas kompetentingas institucijas: Vyriausybę, suinteresuotas ministerijas, Viešųjų pirkimų tarnybą. Nors Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Viešųjų pirkimų tarnyba pritarė sutarčių keitimui ir kainų indeksavimui, vis dėlto realus indeksavimas beveik nevyksta, nėra koordinuojamas valstybės mastu, viską paliekant savieigai ir perkančiųjų organizacijų gerai valiai, kurios dažniausiai nėra.

 

Asociacijos pažymi, kad šioje situacijoje statybų įmonėms neliks kitos išeities, kaip sustabdyti sutartis arba jas visiškai nutraukti. Asociacijos prašo perkančiąsias organizacijas bei jų savininko teises įgyvendinančias ministerijas išreikšti aiškią politinę valią ir nedelsiant spręsti kainų indeksavimo problemą, surandant reikiamus finansinius resursus ir nustatant aiškius indeksavimo kriterijus visiems valstybės ir jos įmonių užsakomiems statybų projektams.