KADA 2022 m. birželio mėn. 
KAM LR Aplinkos ministerija
DĖL STR Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė ministerijos dėmesį, kad  statyboje vis dažniau taikomas BIM, o nuo 2022 m.  kovo 1 d. BIM jau privalomas ir statybos darbų viešuosiuose pirkimuose. Užsakovai (įskaitant perkančiąsias organizacijas) nori garantijų, kad rangovas ir kiti statybos dalyviai geba dirbti BIM aplinkoje, t.y. turi atitinkamus specialistus. Todėl svarbu, kad BIM specialistai turėtų oficialų dokumentą, patvirtinantį jų gebėjimą dirbti statybose, kuriose taikomas BIM. Tokiu dokumentu galėtų būti ne tik privačių organizacijų išduoti pažymėjimai, bet ir VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra išduodami atestatai, kurie užsakovams (ypač perkančiosioms organizacijoms) reiškia tam tikrą patikimumą.

Asociacija siūlo numatyti BIM žinių vertinimo galimybę atestuojamiems vadovams, kai jie to pageidauja. Toks reguliavimas skatintų atestuojamus vadovus įgyti BIM srities žinių ir jas įvertinti, tačiau nesukurtų sektoriui administracinės naštos, nes BIM žinių vertinimas būtų pasirenkamas, o ne privalomas. 

Jeigu pagal siūlomą algoritmą vadovas pasirenka BIM žinių vertinimą ir išlaiko egzaminą, apie tai atskirai pažymima atestate ir registre. BIM žinių vertinimas būtų atliekamas kaip sudėtinė profesinių žinių vertinimo dalis bendra statybos techniniame reglamente  „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ numatyta tvarka.