KADA 2022 m. kovo mėn.
KAM LR Ministrei Pirmininkei
DĖL Statybų sektoriaus stabilumo užtikrinimo
APRAŠYMAS

Asociacija, kartu su asociacija „Lietuvos keliai“, Lietuvos elektros energetikos asociacija ir Lietuvos melioracijos įmonių asociacija prašo atkreipti dėmesį, kad sektoriuje staigiai didėja visų pagrindinių medžiagų kainos (kai kurių medžiagų kaina padidėjo dvigubai), tačiau statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse nėra numatyta adekvataus kainų indeksavimo ir terminų pratęsimo galimybė, be to užsakovai nėra suformavę finansinio rezervo padidėjusių statybos kaštų finansavimui. Todėl rangovai negali įvykdyti jau sudarytų sutarčių, taip pat negali pasirašyti sutarčių senomis kainomis dar prieš karinį konfliktą laimėtuose konkursuose.

Lietuvos statybų sektoriaus asociacijų nuomone, svarbiausios ir skubiai taikytinos priemonės, norint stabilizuoti padėtį sektoriuje, yra šios:

1) valstybės lygiu išreikšti aiškią politinę valią, kad dėl susidariusios situacijos būtina peržiūrėti statybinių medžiagų kainas bei statybos darbų atlikimo terminus statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse LR civilinio kodekso 6.204 straipsnio pagrindu. Toks politinės valios pareiškimas turi būti prielaida visoms perkančiosioms organizacijoms indeksuoti statybinių medžiagų kainas bei pratęsti statybos darbų atlikimo terminus viešojo pirkimo sutartyse, kaip numato minėtasis LR civilinio kodekso straipsnis, neperkeliant šių klausimų sprendimo į teismų lygmenį;

2) valstybės lygiu suformuoti finansinį rezervą statybų pabrangimui finansuoti bei nustatyti jo panaudojimo tvarką statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse.

Šias priemones taikyti tiek sudarytose sutartyse, tiek naujose sutartyse, kurios turi būti sudaromos iki karinio konflikto įvykusiuose konkursuose.

 

KADA 2022 m. kovo mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statybos dokumentų kaupimo skaitmenine forma
APRAŠYMAS

Asociacija  atkreipė ministerijos dėmesį, kad 2022 m.  gegužės 1 d. įsigalios Statybos įstatymo pakeitimas, kuris numato privalomą statybos dokumentų kaupimą skaitmenine forma ir privalomą jų perdavimą naujam statinio įgijėjui, kai statinys yra perleidžiamas. Įstatyme numatyta, kad detalias šių pareigų įgyvendinimo sąlygas nustato Aplinkos ministras, tačiau šiuo metu ministerijos keičiami STR‘ai reikiamo detalizavimo nenumato ir netgi iškreipia Statybos įstatymo nuostatų prasmę, pavyzdžiui svarbiausių statybos dokumentų (statinio projektas, statybos darbų žurnalas, statybos produktų deklaracijos) kaupimas skaitmenine forma yra nukeltas net į 2024 m.

Be to, keičiami STR‘ai nedetalizuoja statybos elektroninių dokumentų ar skaitmeninių kopijų perdavimo tvarkos, kai perleidžiamos statinio dalys, suformuotos atskirais turtiniais vienetais (pvz. butais). Šiuo atveju, asociacijos nuomone, ne visi statybos dokumentai objektyviai yra reikalingi turtinio vieneto (pvz. buto) pirkėjui. Abejotina, ar buto savininkui reikia viso daugiabučio namo techninio ir darbo projektų, viso daugiabučio namo statybos darbų žurnalo, viso daugiabučio namo statybos produktų deklaracijų ir pan. Asociacija siūlo, kad butų ar kitų turtinių vienetų pirkėjams privalomai būtų perduodami tik su tuo turtiniu vienetu susijusios projekto dalys (pvz. inžinerinių tinklų bute išdėstymo brėžiniai) ir turtiniame vienete montuojamų įrenginių dokumentai (pvz. bute įmontuojamo rekuperatoriaus, dujinio katilo ir pan. kokybės ir eksploatacijos dokumentai). Viso daugiabučio namo visi dokumentai turėtų būti perduodami tik namo eksploatavimo bendrijai arba administratoriui, jeigu bendrijos nėra.

 

KADA 2022 m. kovo mėn.
KAM LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
DĖL Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo
APRAŠYMAS

Asociacija prašo skubos tvarka inicijuoti LR statybos įstatymo pakeitimą ir nukelti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo taikymą, kol situacija statybos rinkoje bus aiškesnė, o kodo sistema pilnai funkcionuos likus bent 2 mėnesius iki prievolės turėti kodą įsigaliojimo.

 

Asociacija atkreipė dėmesį, kad likus vos keliolikai darbo dienų iki šio reikalavimo įsigaliojimo, kodų gavimo sistema dar neveikia, poįstatyminiai aktai nepaskelbti. Rangovai iki šiol nežino, kaip viskas funkcionuos, negali gauti kodų, negali planuoti būtinų statybvietės valdymo pokyčių, su tuo susijusių išlaidų bei personalo poreikio.

 

Be to, karinis konfliktas Ukrainoje bei ekonominės sankcijos, kurios pritaikytos Rusijai ir Baltarusijai, padarė didžiulę įtaką statybos sektoriui: sparčiai brangsta pagrindinės statybinės medžiagos, o dalies medžiagų, kurios buvo tiekiamos daugiausia iš minėtų valstybių, ėmė trūkti. Suvaldyti staigaus kainų kilimo ir medžiagų trūkumo problemų rangovai negali, sektoriuje galimai bręsta krizė. Todėl šiuo metu būtų neteisinga apkrauti rangovus dar viena visiškai nauja pareiga užtikrinti kodų kontrolę.