KADA 2022 m. kovo mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statybos dokumentų kaupimo skaitmenine forma
APRAŠYMAS

Asociacija  atkreipė ministerijos dėmesį, kad 2022 m.  gegužės 1 d. įsigalios Statybos įstatymo pakeitimas, kuris numato privalomą statybos dokumentų kaupimą skaitmenine forma ir privalomą jų perdavimą naujam statinio įgijėjui, kai statinys yra perleidžiamas. Įstatyme numatyta, kad detalias šių pareigų įgyvendinimo sąlygas nustato Aplinkos ministras, tačiau šiuo metu ministerijos keičiami STR‘ai reikiamo detalizavimo nenumato ir netgi iškreipia Statybos įstatymo nuostatų prasmę, pavyzdžiui svarbiausių statybos dokumentų (statinio projektas, statybos darbų žurnalas, statybos produktų deklaracijos) kaupimas skaitmenine forma yra nukeltas net į 2024 m.

Be to, keičiami STR‘ai nedetalizuoja statybos elektroninių dokumentų ar skaitmeninių kopijų perdavimo tvarkos, kai perleidžiamos statinio dalys, suformuotos atskirais turtiniais vienetais (pvz. butais). Šiuo atveju, asociacijos nuomone, ne visi statybos dokumentai objektyviai yra reikalingi turtinio vieneto (pvz. buto) pirkėjui. Abejotina, ar buto savininkui reikia viso daugiabučio namo techninio ir darbo projektų, viso daugiabučio namo statybos darbų žurnalo, viso daugiabučio namo statybos produktų deklaracijų ir pan. Asociacija siūlo, kad butų ar kitų turtinių vienetų pirkėjams privalomai būtų perduodami tik su tuo turtiniu vienetu susijusios projekto dalys (pvz. inžinerinių tinklų bute išdėstymo brėžiniai) ir turtiniame vienete montuojamų įrenginių dokumentai (pvz. bute įmontuojamo rekuperatoriaus, dujinio katilo ir pan. kokybės ir eksploatacijos dokumentai). Viso daugiabučio namo visi dokumentai turėtų būti perduodami tik namo eksploatavimo bendrijai arba administratoriui, jeigu bendrijos nėra.

 

KADA 2022 m. kovo mėn.
KAM LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
DĖL Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo
APRAŠYMAS

Asociacija prašo skubos tvarka inicijuoti LR statybos įstatymo pakeitimą ir nukelti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo taikymą, kol situacija statybos rinkoje bus aiškesnė, o kodo sistema pilnai funkcionuos likus bent 2 mėnesius iki prievolės turėti kodą įsigaliojimo.

 

Asociacija atkreipė dėmesį, kad likus vos keliolikai darbo dienų iki šio reikalavimo įsigaliojimo, kodų gavimo sistema dar neveikia, poįstatyminiai aktai nepaskelbti. Rangovai iki šiol nežino, kaip viskas funkcionuos, negali gauti kodų, negali planuoti būtinų statybvietės valdymo pokyčių, su tuo susijusių išlaidų bei personalo poreikio.

 

Be to, karinis konfliktas Ukrainoje bei ekonominės sankcijos, kurios pritaikytos Rusijai ir Baltarusijai, padarė didžiulę įtaką statybos sektoriui: sparčiai brangsta pagrindinės statybinės medžiagos, o dalies medžiagų, kurios buvo tiekiamos daugiausia iš minėtų valstybių, ėmė trūkti. Suvaldyti staigaus kainų kilimo ir medžiagų trūkumo problemų rangovai negali, sektoriuje galimai bręsta krizė. Todėl šiuo metu būtų neteisinga apkrauti rangovus dar viena visiškai nauja pareiga užtikrinti kodų kontrolę.

 

KADA 2022 m. kovo mėn.
KAM

LR Ministrei pirmininkei

LR Finansų ministrei

LR Ekonomikos ir inovacijų ministrei

DĖL Karinio konflikto Ukrainoje įtakos statybų verslui bei būtinų sektoriaus stabilumo užtikrinimo priemonių
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį į tai, kokią įtaką statybos sektoriui padarys karinis konfliktas Ukrainoje bei ekonominės sankcijos, kurios pritaikytos Rusijai ir Baltarusijai: staigiai didėja pagrindinių medžiagų kainos ir netrukus medžiagų pritrūks; statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse nėra numatytas adekvataus kainų indeksavimo ir terminų pratęsimo galimybė; užsakovai neturi suformavę finansinio rezervo padidėjusių statybos kaštų finansavimui; dėl medžiagų trūkumo ir kainų didėjimo neįmanoma pateikti pasiūlymų naujuose statybos darbų konkursuose.

 

Asociacija siūlo priemones, kurios padėtų stabilizuoti statybos sektorių bei užtikrintų statybos darbų viešųjų pirkimų sutarčių įvykdymą:

 

1) valstybės lygiu pripažinti, kad medžiagų tiekimas iš Ukrainos, Rusijos ir Baltarusijos yra objektyviai neįmanomas ir yra nuo civilinės atsakomybės už prievolių neįvykdymą atleidžianti aplinkybė. Reikalingas visiems vienodas situacijos supratimas, neperkeliant šios situacijos interpretavimo į teismų lygmenį;

2) numatyti statybos medžiagų kainų indeksavimo galimybę jau sudarytose statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse;

3) numatyti statybos darbų atlikimo terminų pratęsimo galimybę jau sudarytose statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse. Kartu pratęsti ES finansuojamų projektų įgyvendinimo terminus, kiek tai įmanoma;

4) užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos suformuotų realų užsakovo rezervą, kaip numato statybos teisės aktai. Taip pat valstybės biudžete numatyti finansinį rezervą statybos darbų pabrangimui kompensuoti ir patvirtinti procedūras šio rezervavo naudojimui;

5) parengti kainos apskaičiavimo ir keitimo metodiką naujai organizuojamiems statybos darbų viešiesiems  pirkimams – tiems atvejams, kai tikslių kainų neįmanoma pateikti;

6) užtikrinti darbuotojų prastovų finansavimą valstybės lėšomis, siekiant išsaugoti darbo vietas;

7) ypatingą dėmesį skirti tiems statybos darbų pirkimams, kuriuose trūkstamos statybinės medžiagos naudojamos minimaliai (pvz. viešųjų pastatų bei gyvenamųjų namų renovacija) – suformuoti valstybės užsakymo paketą sektoriaus užimtumui, užtikrinant greitas viešųjų pirkimų procedūras bei stabilų finansavimą.