KADA 2019 m. gruodžio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo apsvarstyti statybą leidžiančio dokumento proceso pertvarkos galimybę, optimizuojant statybą leidžiančio dokumento išdavimo procesą bei padarant šalies rinką patrauklesne investuotojams.

Siūloma šiuo metu galiojančią procedūrą išskaidyti į dvi dalis: (1) statybą leidžiančio dokumento išdavimas, kuris statytojui patvirtina principinę galimybę statyti pageidaujamą statinį konkrečiame sklype; (2) teisės pradėti statybos darbus atsiradimas, kuriai reikalinga parengti išsamų techninį arba techninį-darbo projektą.

Principiniam statybą leidžiančio dokumento išdavimui turi pakakti suderinti su kompetetingomis institucijomis tik bazinius statybos sprendinius, kurie gali būti susiję su viešuoju interesu bei gretimų sklypų / statinių savininikų teisėmis. Baziniai statybos sprendiniai gali būti rengiami kaip atskiras nedidelės apimties projektas (pvz.: konceptinis projektas) arba kaip techninio projekto ar techninio-darbo projekto dalis (ši dalis vėliau, po statybos leidimo gavimo integruojama į pilnos apimties projektą).

Tokiu būdu išsamaus techninio arba techninio-darbo projekto parengimas (t.y. sudėtingiausi, ilgiausi ir brangiausiai kainuojantys formalumai) nukeliami į antrą etapą, kai statytojas jau turi principinį leidimą statyti, t.y. kai turi savotišką garantiją, kad tolesnės investicijomis į projektavimą nebus nuostolingos.

Toks proceso išskaidymas ne tik teisingiau sumodeliuotų statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrą, bet ir labiau pritrauktų investuotojus, kadangi investuotojams svarbūs sprendimai dėl principinio leidimo statyti tam tikrą statinį būtų priimami gana greitai, t.y. dar neinvestavus laiko ir lėšų į techninio projekto parengimą.