2020 m. trečiąjį ketvirtį baigti statyti 1 676 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 3,3% daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

 

Per ketvirtį pastatyta 1 539 nauji gyvenamieji namai su 3 198 būstais, iš jų 54,2% – individualiuose namuose. Baigtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 309,4 tūkst. m² ir buvo 10,8% didesnis nei 2019 m. trečiąjį ketvirtį. Vidutinis būsto naudingasis plotas individualiame name buvo 129 m², buto daugiabutyje – 58,7 m².

 

2020 m. trečiąjį ketvirtį 44% baigtų statyti naujų gyvenamųjų būstų buvo Vilniaus m. sav., 14,5% – Kauno m. sav., 6,8%. – Kauno r. sav.

 

2020 m. trečiąjį ketvirtį baigti statyti 137 nauji negyvenamieji pastatai, kurių bendrasis plotas sudarė 271,9 tūkst. m² ir buvo 57,7% didesnis nei 2019 m. trečiąjį ketvirtį.

 

Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (93,7 tūkst. m²) bei naujų įstaigų pastatų (85,8 tūkst. m²).

 

50,6% pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo Vilniaus m. sav., 6,6% – Kauno m. sav., 6,3% – Trakų r. sav.

 

2020 m. trečiąjį ketvirtį pradėti statyti 2 255 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 92,6 % daugiau nei 2019 m. atitinkamą ketvirtį.

 

Per ketvirtį pradėta statyti 2 124 nauji gyvenamieji namai su 4 752 būstais, iš jų po 50% –individualiuose ir daugiabučiuose namuose. Pradėtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 452,3 tūkst. m² ir buvo 94% didesnis nei 2019 m. trečiąjį ketvirtį. Taip pat pradėti statyti du nauji gyvenamosios paskirties pastatai (bendrabučiai), skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, kurių naudingasis plotas sudarys 0,5 tūkst. m².

 

2020 m. trečiąjį ketvirtį 49% visų pradėtų statyti būstų buvo Vilniaus m. sav., 11,4% – Kauno r. sav., 8,9% – Vilniaus r. sav.

 

2020 m. trečiąjį ketvirtį pradėta statyti 129 nauji negyvenamieji pastatai; jų bendrasis plotas sudarė 302 tūkst. m² ir buvo 2,5% didesnis nei atitinkamą 2019 m. ketvirtį.

 

Daugiausia pagal bendrąjį plotą pradėta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (121,3 tūkst. m²) bei naujų įstaigų pastatų (88,9 tūkst. m²).

 

40,5% visų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo pradėta statyti Vilniaus m. sav., 18,7% – Akmenės r. sav., 7,6% – Kauno m. sav.

 

2020 m. trečiąjį ketvirtį išduota 1 918 statybos leidimų naujiems pastatams statyti, tai 3,9% daugiau nei 2019 m. trečiąjį ketvirtį.

 

Naujiems gyvenamiesiems pastatams statyti išduota 1 696 leidimai, arba 4% daugiau nei prieš metus. Vyrauja individualių gyvenamųjų namų statyba – jiems statyti išduota 99,1% visų leidimų. Leista statyti 1 918 naujų individualių namų, kurių numatytas naudingasis plotas bus 3,1% mažesnis, ir 29 naujus daugiabučius namus, kurių naudingasis plotas bus 73,6% mažesnis nei 2019 m. trečiąjį ketvirtį. Taip pat leista statyti du gyvenamosios paskirties pastatus (bendrabučius), skirtus gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, kurių naudingasis plotas sudarys 1,4 tūkst. m².

 

2020 m. trečiąjį ketvirtį išduota 222 leidimai naujiems negyvenamiesiems pastatams statyti, tai 2,8% daugiau nei 2019 m. atitinkamą ketvirtį. Leistų statyti negyvenamųjų pastatų numatytas bendrasis plotas – 20,9% mažesnis nei prieš metus. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (50,5%) bei kitos paskirties pastatų (15,1%).