Į pradžią Svetainės medis ENRU
Paieška >>
Geriausias metų inžinierius
Užduoti klausimą
Lankomumas
2012 balandžio 13 d. Vilniuje RESTA 2012 metu įvyko konferencija „Skaitmeninė statyba Lietuvoje. Pradžia 2012“
2012-04-23

2012 balandžio 13 d Vilniuje LITEXPO parodų rūmuose RESTA 2012 metu, įvyko didelio dėmesio sulaukusi tarptautinė konferencija „Skaitmeninė statyba Lietuvoje. Pradžia‘2012. Danijos modelis Lietuvai. Viešųjų pirkimų ateitis “. Konferenciją organizavo Lietuvos statybininkų asociacija kartu su LR Ūkio ministerija, Danijos ambasada Lietuvoje bei partneriai asocijuotos verslo ir mokslo organizacijos.
Konferenciją atidarė ir dalyvius pasveikino Danijos ambasadorius Lietuvoje Jørgen Molde bei Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras Romas Adomavičius.
Konferencijoje pranešimus skaitė Lietuvos statybininkų asociacijos vykdomasis direktorius Vaidotas Šarka Ūkio ministerijos viceministras Giedrius Kadziauskas, Lietuvos verslo ir mokslo atstovai, Danijos vyriausybės ir nepelno siekiančios verslo organizacijos BIPS (www.bips.dk), skaitmeninio projektavimo technologijų ekspertai bei skaitmeninės statybos infrastruktūros vystymo CUNECO projekto (www.cuneco.dk) specialistai iš Danijos, kurioje skaitmeninės statybos sistema jau vystoma daugiau kaip dešimt metų ir sėkmingai vystoma toliau šiandien (visi dalyvių pranešimai pateikti šio informacinio pranešimo pabaigoje)

Konferencijos metu keliems šimtams Lietuvos statybų sektoriaus specialistų, valdžios bei mokslo atstovų buvo vaizdžiai pristatyti skaitmeninės statybos sistemos privalumai bei nauda ne tik verslo įmonėms, bet ir šalies vyriausybei. Akcentuota, kad įdiegus skaitmeninės statybos sistemą skaidresni taptų viešieji pirkimai, būtų išvengta projektų vertinimo ir įgyvendinimo klaidų, o visas šalies statybos sektorius per metus sutaupytų ne vieną milijoną litų. Skaitmeninė statyba, tai naujas IT ir komunizacinių technologijų panaudojimo statybų sektoriuje evoliucijos neišvengiamas žingnis.
Kaip 1990-2000 metai tapo perėjimo iš popierinių statybos projektų brėžinių, sąmatų ir projektų valdymo bei kitų statybos procesų informacijos perkėlimo į 2D, e_dokumentų, lentelių duomenų bazių ir kitas IT sistemas, taip 2000-2012 pasaulio praktikoje statybų sektorius žengė didelį žingsnį 3D, 4D ir 5D, kitaip sakant BIM (Building information modelling – Pastatų informacinių modelių) vystyme. Danija, Norvegija, Suomija, Jungtinė Karalystė, Olandija ir JAV, tai tik kelios valstybės, kurios jau pasitvirtino IFC, tarptautinio skaitmeninės statybos informacijos standarto sukurto ir vystomo ISO 12006-2 standarto pagrindu, privalomą naudojimą perkant statybos darbus viešajam sektoriuje. Mūsų įmonės jau susidūrė ar artimiausiu metu susidurs su atitinkamais reikalavimais dėl 3D modelių privalomo rengimo projektavimo metu bei statybos procesuose šiose šalyse. Kyla klausimas kaip esame tam pasirengę? Ar esame ir būsime konkurencingi?

Po konferencijos vyko apskrito stalo diskusija „Skaitmeninės statybos ateitis Lietuvoje. Galimybių analizė“, kurioje dalyvavo projektavimo ir statybų verslo, Ūkio bei Aplinkos ministerijų, agentūrų ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovai. Visi jie pritarė, kad skaitmeninės statybos nauda akivaizdi ir šaliai reikalinga bei būtina susivienyti ir pradėti vystyti šiuos sprendimus Lietuvoje.
Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Erikas Bėrontas pažadėjo, jog savivaldybės vadovybė visiškai palaiko tokią idėją ir ketina prisijungti prie demonstracinių projektų Vilniaus miesto savivaldybėje kūrimo. Ūkio ministerijos atstovė Birutė Mačiunskienė informavo kad įvertinus gautą informaciją ir skaitmeninės statybos vystymo projektų poreikius, viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos netrukdo jau šiandien inicijuoti demonstracinių projektų bei išsakė Ūkio ministerijos palaikymą ir pasirengimą aktyviai dalyvauti tolimesnėje veikloje šalinant galimas teisines kliūtis bei formuojant reikiamus įgyvendinimo mechanizmus.
Diskusijoje buvo iškelta ir problema, kad Lietuvoje nėra sukurto skaitmeninės statybos klasifikatoriaus, kuris leidžia žymiai efektyviau vertinti ir įgyvendinti projektus. Šis klausimas diskusijos dalyvių buvo įvardintas kaip vienas iš pagrindinių ir būtinų spręsti artimiausiu laiku klausimų. Tačiau visi dalyviai sutiko su statybininkų asociacijos direktoriaus Vaidoto Šarkos išsakytu pasiūlymu, kad klasifikatoriaus neturėjimas šiuo metu, netrukdo pradėti pradinių žingsnių vystyti demonstracinius projektus. Tam pritarė ir didelę patirtį skaitmeninės statybos sprendimų vystyme turintys svečiai iš Danijos, kurie pateikė savo konkrečius pasiūlymus ir išsakė rizikas bei kaip jas minimizuoti Lietuvos kolegoms formuojant ir įgyvendinant skaitmeninės statybos sprendimus.
Taip pat buvo sutarta, kad pirmiausia būtina periimti kitų šalių sukurtą gerąją praktiką ir tik po to kurti naujus sprendimus. Statybininkų asociacijos vykdomasis direktorius Vaidotas Šarka pasiūlė kaip pagrindą toliau nagrinėti ir Lietuvoje adaptuoti Danijos patirtį. Ir nors dalyviai išsakė kitas galimas alternatyvas, priminė apie Lietuvoje pradėtas vystyti alternatyvas bei rizikas, tačiau apibendrinant galimus sprendimu, šiam pasiūlymui po didelių diskusijų buvo pritarta. Partneriai iš Danijos maloniai sutiko teikti visakeriopą pagalbą, formuojant skaitmeninės statybos vystymo Lietuvoje sprendimus.
Konferencijoje ir diskusijos metu akcentuota, kad šios sistemos vystymas yra visų verslo ir mokslo dalyvių bendras uždavinys, tačiau tam labai svarbus valstybės palaikymas ir pradiniuose etapuose būtina aktyvi valstybės finansinė parama. Danijos pavyzdžiu valstybės institucijos valdančios valstybės turtą tapo pagrindinėmis demonstracinių projektų formuotojomis, taikant skaitmeninių duomenų ir formų reikalavimus bei rezultatų vertintojomis. Danijoje statybos klasifikatorius, IT ir komunikacijų standartus, specifikacijas, ITK sprendimus verslui kuria ir vysto nepelno siekianti verslo organizacija vienijanti daugiau kaip 500 įvairių asocijuotų organizacijų ir atskirų verslo įmonių, tačiau valstybė šios organizacijos vystomiems projektams skyrė net iki 85 % struktūrinės paramos, inovacijų skatinimo fondo ir kitų valstybės finansavimo šaltinių paramą. Valstybė ėmėsi iniciatyvos suformuoti aplinką ir įsukti „Skaitmeninės statybos“ infrastruktūros formavimo sprendimus, į šiuos procesus aktyviai įjungti mokslo institucijas (į procesus aktyviai įsijungė Danijos Technikos Universitetas, Aalborgo Universitetas, VIA Universitetas koledžas ir kiti) bei valstybės turto valdytojus. Pagrindinis Danijos vyriausybės iškeltas uždavinys verslui buvo sukurti reikiamus sprendimus ir ateityje užtikrinti šių sprendimų pastovų vystymą ir atnaujinimą. Analogiška situacija jau yra suformuota ir vystoma Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Suomijoje, Olandijoje, JAV ir kitur.
Lietuvoje tai taip pat labai svarbus klausimus ir galimybė valstybei efektyviau valdyti statyboms skiriamus resursus, nes nuo 2008 iki 2010 metų viešieji statybos darbų pirkimai sudarė nuo 3.3 iki beveik 5 mljard. Lt., kas sudarė daugiau kaip 50% visų viešųjų pirkimų bei nuo 41 iki 84 % visų statybos darbų apimčių Lietuvoje. Kaip rodo atlikti įvairūs tyrimai statybos projektuose dėl projektavimo klaidų, netikslių specifikacijų, apimčių, komunikavimo problemų, brėžinių nepateikimo laiku, valdymo problemų, pakartotinų darbų, projektų valdymo komandų nesuderinamumo ir t.t. statybos projektuose įvairiose šalyse projektavimo, statybos ir eksploatacijos metu prarandama apie 30% ir daugiau lėšų. Ir šiuos praradimus patiria visi statybų sektoriaus dalyviai, pradedant nuo užsakovų, architektų, projektuotojų, tiekėjų, statybininkų ir t.t.
Bendru sutarimu apskrito stato dalyviai pritarė, kad skaitmeninės statybos sistemos diegimą Lietuvoje, įvertinant kitų šalių ilgametę patirtį, turėtų vystyti nepelno siekianti viešoji įstaiga, kurią sudarytų bendrai susivieniję užsakovų, architektų, projektuotojų, statybininkų, tiekėjų, gamintojų, informacinių ir komunikacijų technologijų, kitų suinteresuotų susijusių statybų sektoriaus grupių įmonių ir specialistų organizacijos bei pagal poreikį atskiros verslo įmonės bei ekspertai.Taip pat šioms veikloms būtina įvairių valstybės institucijų vyriausybės, ministerijų agentūrų bei kitų finansininė ir teisinė parama. Sutarta Lietuvoje inicijuoti Skaitmeninės statybos nepelno siekiančios organizacijos sukūrimo veiklas.
Apbendrinant, jau dabar akivaizdu, kad įdiegus skaitmeninės statybos sistemą išloštų visi:
• Valstybė, LR Vyriausybė – didesnis statybų sektoriaus konkurencingumas, darbo našumas, inovacijų skatinimas, naujos darbo vietos, efektyvesni statybos darbų pirkimai, padidės viešųjų pirkimų (VP) skaidrumas, sumažės VP administravimo išlaidos, bus minimizuojamos prielaidos nelegaliam darbui, stiprės bendradarbiavimas tarp statybos ir susijusių sektorių bei t.t.
• Perkančiosios organizacijos, privatūs užsakovai – apie 30 % efektyvesni statybos projektai;
• Statytojai – tikslesnės sąmatos, aiškesni pinigų srautai, mažesnė savikaina, didesnis konkurencingumas ir pelningumas, galimybės dalyvauti tarptautiniuose statybos projektuose;
• Projektuotojai – greitesnis projektavimas, mažiau klaidų, didesnis pelningumas, galimybės dalyvauti tarptautiniuose statybos projektuose.
Skaitmeninės statybos projekto iniciatorė Lietuvos statybininkų asociacija dėkoja visiems konferencijos dalyviams, renginio partneriams ir rėmėjams, padėjusiems suorganizuoti šį renginį, ypatingai LR Ūkio ministerijai, Danijos ambasadai Lietuvoje, Aplinkos ministerijai, Vilniaus miesto savivaldybei, generaliniam rėmėjui AB „YIT Kausta“, rėmėjams UAB „AGA CAD“, UAB „Wavin Baltic“, UAB „PAROC“, UAB „Sistela“, UAB „Inre“, Lietuvos parodų ir kongresų centrui LITEXPO, kurie jau šiandien parodė suprantantys skaitmeninės statybos vystymo Lietuvoje svarbą ir pasirengimą pastoviai tobulėti bei dar efektyviau teikti statybų sektoriaus paslaugas. Taip pat ačiū informaciniams renginio rėmėjams specializuotiems statybų leidiniams laikraščiui skirtam statybininkams „Statybų žinios“, žurnalui „Statyba ir architektūra, praktiniam statybų vadovui žurnalui „STATYK“, elektroniniams leidiniams www.statyba.lt, www.statyk.eu bei www.statybostaisykles.lt.
Konferencijoje pateiktą informaciją padės prisiminti visų konferencijos pranešėjų prezentacijos:
Konferencijos programa
1 pranešimas – „Skaitmeninė statyba Lietuvoje. Pradžia 2012”, Vaidotas Šarka, LSA vykdomasis direktorius
2 pranešimas – „ Viešųjų pirkimų politika ir skaitmeninės statybos galimybės“, Giedrius Kadziauskas, Ūkio viceminstras
3 pranešimas – „Danijos skaitmeninės statybos iniciatyva“, Morten Steffensen, inžinierius, Danish Building and Properties Agency under the Danish Ministry of Climate, Energy and Building
4 pranešimas – „CUNECO iniciatyvinis skaitmeninės statybos vystymo projektas“, Søren Spile BIPS, CUNECO projekto vadovas
5.1. pranešimas – „5D, BIM ir IFC tarptautinis standartas“, Donatas Aksomitas CAD/BIM ekspertas, UAB „AGA CAD“;
5.2 pranešimas – „BIM, standartai ir diegimo versle praktika. Danijos patirtis“, Michael Schwartz, CAD/BIM ekspertas, Betech Data (Norvegija, Danija)
6 pranešimas – „Statybų informacijos klasifikacija Danijoje“, Søren Spile, BIPS (CUNECO) projekto vadovas
7 pranešimas – „Skaitmeninės Statybos vystymas ir diegimas Danijos mokslo pasaulyje bei pramonėje“, Kjeld Svidt, Aalborg University;
8. pranešimas „BIM technologijų taikymas virtualiam statybos projekto vystymui 5D projektavimo aplinkoje. Lietuvos praktika ir problemos“, Darius Migilinskas, Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Vladimiras Popovas UAB „Inre“;
9 pranešimas – „Intelektinių ir biometrinių technologijų taikymas skaitmeninėje statyboje. Lietuvos patirtis“, prof. Artūras Kaklauskas, Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas

Apie skaitmeninę statybą informacija Verslo žiniose: http://vz.lt/?PublicationId=cae196d4-b08d-4da2-b380-fa2e6f1e11ea#ixzz1sObASiqX

Pagarbiai,
Lietuvos statybininkų asociacijos administracija

Konferencijos programa:
120413 konferencijos-SKAITMENINE STATYBA Lietuvoje programa.pdf

Pranešimai:
1_LSA_120413_Skaitmenine_statyba_Lietuvoje Pradzia 2012_v1_Vaidotas Sarka.pdf
2_UkMin_Viesuju pirkimu politika ir SK galimybes-Resta 2012_Giedrius Kadziauskas.pdf
3_DK Agency Digital Construction-Morten Steffensen.pdf
4_BIPS1 CUNECO Organisation, methology and areas of focus-Soren Spile.pdf
5.1_AGA-CAD_5D statyba_Donatas Aksomitas.pdf
5.2-DK_BIM And IFC Standards_Michael Schwartz.pdf
6_BIPS2 CUNECO Classification of construction information-Soren Spile.pdf
7_Aalborg_Digital_Construction Education and Industry-Kjeld_Svidt.pdf
8_BIM_taikymas_RESTA2012 INRE_VGTU_Darius Migilinskas_v2.pdf
9_VGTU_Intelektiniu techn taikymas skaitmenineje statyboje_Arturas Kaklauskas.pdf

Narystė
Paslaugos
Projektai

Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Lietuvos statybų sektoriaus profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas

Pameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir pameistrystės populiarinimas

Asociacijos nariai
Statybos įmonės
Pramonės įmonės
Projektavimo, konsultavimo ir techninės priežiūros įmonės
Mokymo įstaigos
Asociacijos
Kitos organizacijos

Naujienų prenumerata
Įveskite savo El.pašto adresą jei norite gauti/atsisakyti naujienas:
© 2014 Lietuvos statybininkų asociacija. Lukiškių g. 5-501, 502. El.paštas info@statybininkai.lt. Telefonas +37052125901