Į pradžią Svetainės medis ENRU
Paieška >>
Geriausias metų inžinierius
Užduoti klausimą
Lankomumas
Naujas projektas – naujos galimybės
2009-10-20

Spalio 12 dieną Lietuvos statybininkų asociacija, projekto „Statybos sektoriaus vadovų ir darbininkų profesinio meistriškumo ugdymas“ vykdytoja, bei mokymo organizavimo ir vykdymo paslaugų pirkimo konkurso nugalėtojai, pasirašė minėtų paslaugų pirkimo sutartį. Išskirtinė dabar vykdomo projekto ypatybė – dėmesys statybos vadovų kvalifikacijai. Ankstesnis bandymas – parengta programa ir apmokyti 56 pradinės grandies vadovai – statybų brigadininkai, buvo sėkmingas. Pritarimo sulaukė pasiūlymai įjungti į mokymosi procesą aukščiausiojo ir aukštesniojo lygmens statybos įmonių ir jų padalinių vadovus. Mokymosi projektas buvo parengtas, įvertinus jų apklausos rezultatus. Svarbi projekto ypatybė ta, kad tiems specialistams, kuriems reikalinga profesinė atestacija, mokymosi metu įgytos žinios bus užskaitomos. Tuo būdu įmonės ir jie patys sutaupys nemažai savo lėšų. Mokymo programos ir numatomas apmokyti darbuotojų skaičius (žr. plačiau).

Eil. Nr. Mokymo paslaugų pavadinimas Kiekis

AUKŠČIAUSIO lygmens vadovai
1.1.1.1 Įmonės valdymas 64 žmonės
1.1.1.2 Svarbiausi skirtingų statybos sektorių/ padalinių vadovavimo ir motyvavimo principai 103 žmonės
1.1.1.3 Pokyčių valdymas - 64 žmonės
1.1.1.4 Lyderystės modelis statybos sektoriuje - 27 žmonės
1.1.1.5 Fizinių pajėgumų ir profesinės rizikos valdymas įmonėje - 31 žmogus
1.1.1.6 Savęs valdymas (asmeninio potencialo tobulinimas, siekiant profesinių ir asmeninių tikslų - 19 žmonių
1.1.1.7 Etiketas ir protokolas - 21 žmogus
1.1.1.8 Teisė - 18 žmonių
VIDURINIO lygmens vadovai
1.1.2.1 Įmonės/ padalinio veiklos valdymas - 121 žmogus
1.1.2.2 Vadovavimas darbuotojams, dirbantiems su užsakovais - 106 žmonės
1.1.2.3 Vadovavimas garantinio aptarnavimo darbuotojams (pradėjus eksploatuoti statinį) - 85 žmonės
1.1.2.4 Esminiai darbuotojų lojalumo valdymo aspektai statybos sektoriuje - 102 žmonės
1.1.2.5 Pokyčių valdymas - 88 žmonės
1.1.2.6 Lyderystės modelis statybos sektoriuje - 61 žmogus
1.1.2.7 Fizinių pajėgumų valdymas ir darbo organizavimas - 31 žmogus
1.1.2.8 Etiketas ir protokolas - 31žmogus
1.1.2.9 Teisė - 31 žmogus
PROJEKTINĖS veiklos vadovai
1.1.3.1. Paslaugų įmonės ekonomikos pagrindai - 124 žmonės
1.1.3.2. Efektyvus statybinių projektų valdymas - 128 žmonės
1.1.3.3. Vadovavimas projekto komandai - 111 žmonių
1.1.3.4. Darbo aplinkos ir darbo organizavimo - 98 žmonės
1.1.3.5. Atestuojamų specialistų mokymas, siekiant įgyti ar pratęsti atestatą pagal STR 1.02.06:2007 reikalavimus - 81 žmogus
1.1.3.6. IT ir komunikacijų statybos sektoriuje sprendimai - 32 žmonės
1.1.3.7. Etiketas ir protokolas - 32 žmonės

VIDURINIO lygmens vadovai
1.1.2.10 Pastatų atitvarų šiltinimas. Galimų defektų įtaka atitvarų kokybei 10 žm.
1.1.2.11 Inžineriniai tyrinėjimai. Statinių pagrindų ir pamatų įrengimas 10 žm.
1.1.2.12 Statybos teisė ir normatyviniai dokumentai 10 žm.
1.1.2.13 Naujausios inžinerinių sistemų technologijos 5 žm.
1.1.2.14 Statybinė fizika. Akustika. Garso izoliavimas 5 žm.
1.1.2.15 Dažai. Dažų chemija. Organinių ir mineralinių paviršių dažymas 10 žm.
1.1.2.16 Gaisrinė sauga statyboje 10 žm.
1.1.2.17 Statybinių medžiagų ir konstrukcijų ilgaamžiškumas pagal statybos produktų direktyvą 10žm.
1.1.2.18 Sutapdintų stogų medžiagos ir įrengimo technologijos 10žm.
1.1.2.19 Betoninių grindų įrengimo ypatumai 10žm.
1.1.2.20 Pastatų atitvarų iš stiklo montavimas. Langų ir durų montavimo ypatumai 10žm.
1.1.2.21 Statybinių medžiagų ir gaminių įtaka statinių kokybei 10žm.
MOKYMAI ĮMONIŲ DARBUOTOJAMS IR DARBININKAMS

1.1.2.22 Automobilinio krano operatoriaus 5žm.
1.1.2.23 Autokrautuvo vairuotojo 40žm.
1.1.2.24 Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo 20žm.
1.1.2.25 Bokštinio krano operatoriaus 40žm.
1.1.2.26 Hidromanipuliatorių operatoriaus 5žm.
1.1.2.27 Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriaus 200žm.
1.1.2.28 Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus 10žm.
1.1.2.29 Savaeigių strėlinių kranų operatoriaus 5žm.
1.1.2.30 Tiltinių kranų operatoriaus 20žm.
1.1.2.31 Vienkaušių ekskavatorių mašinisto 10žm.
1.1.2.32 TR1 10žm.
1.1.2.33 TR2 10žm.
1.1.2.34 SM 10žm.
1.1.2.35 Sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojo, turinčio teisę vairuoti C kategorijos automobilius 5žm.
1.1.2.36 Dailidės 30žm.
1.1.2.37 Staliaus 10žm.
1.1.2.38 Tinkuotojo 20žm.
1.1.2.39 Betonuotojo 100žm.
1.1.2.40 Dažytojo 10žm.
1.1.2.41 Plytelių klojėjo 10žm.
1.1.2.42 Mūrininko 50žm.
1.1.2.43 Pastatų apšiltintojo 5žm.
1.1.2.44 Metalinių konstrukcijų montuotojo 5žm.
1.1.2.45 Gipso kartono montuotojo 5žm.
1.1.2.46 Fasadų montuotojo 110žm.
1.1.2.47 Santechniko 10žm.
1.1.2.48 Metalų suvirintojo ir pjaustytojo elektra ir dujomis 10žm.
1.1.2.49 Suvirintojo elektra ir dujomis 40žm.
1.1.2.50 Suvirintojo elektra (formali) 5žm.
1.1.2.51 Suvirintojo elektra (neformali) 40žm.
1.1.2.52 Suvirintojo dujomis (neformali) 5žm.
1.1.2.53 Brigadininko 40žm.
1.1.2.54 Krovinių kabinėtojo 800žm.
1.1.2.55 Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus 800žm.
1.1.2.56 Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus ir pylimuose 250žm.
1.1.2.57 Darbininko, dirbančio kėlimo įrengimų lopšiuose 300žm.
1.1.2.58 Darbininko, dirbančio statybiniu keltuvu, suktuvu 120žm.
1.1.2.59 Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose 250žm.
1.1.2.60 Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo 50žm.
1.1.2.61 Kėlimo kranų darbo vadovo 200žm.
1.1.2.62 Aukštalipių darbų vadovo mokymas 100žm.
1.1.2.63 Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovo 70žm.
1.1.2.64 Kėlimo kranų priežiūros meistro 20žm.
1.1.2.65 Kėlimo kranų šaltkalvio 10žm.
1.1.2.66 Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto 50žm.
1.1.2.67 Darbdavio, jam atstovaujančio asmens 100žm.
1.1.2.68 Aukštalipių darbų vadovo mokymas (nuotolinio mokymo kursai) 10žm.
1.1.2.69 Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovo (nuotolinio mokymo kursai) 10žm.

Narystė
Paslaugos
Projektai

Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Lietuvos statybų sektoriaus profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas

Pameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir pameistrystės populiarinimas

Asociacijos nariai
Statybos įmonės
Pramonės įmonės
Projektavimo, konsultavimo ir techninės priežiūros įmonės
Mokymo įstaigos
Asociacijos
Kitos organizacijos

Naujienų prenumerata
Įveskite savo El.pašto adresą jei norite gauti/atsisakyti naujienas:
© 2014 Lietuvos statybininkų asociacija. Lukiškių g. 5-501, 502. El.paštas info@statybininkai.lt. Telefonas +37052125901