2022 m. pabaigoje buvo pakeistas LR Statybos įstatymas. Įstatymo pakeitimą galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3678050881e11ed8df094f359a60216

 

Norime atkreipti Jūsų dėmesį į keletą svarbių pakeitimų, kuriais siekiama teisingiau reglamentuoti statytojų, NT vystytojų ir rangovų veiklą, mažinti piktnaudžiavimo galimybę, užtikrinti sąžiningesnę konkurenciją, t.y:

 

1. Koreguojama galimybė organizuoti statybą „ūkio būdu“. 

Numatyta, kad ūkio būdu statybą gali organizuoti tik fiziniai asmenys, atliekantys statinių paprastąjį remontą, statantys naują, rekonstruojantys, remontuojantys ar griaunantys vieną vieno buto iki 300 m2 statinio projekte nurodyto statinio bendrojo ploto gyvenamąjį namą ar nesudėtingąjį statinį ir jų priklausinius viename žemės sklype.

Pakeitimas įsigalios 2023 m. gegužės 1 d.

Norėdami peržiūrėti tikslų įstatymo tekstą, įstatymo pakeitime žr. 1 straipsnio 5 ir 6 dalis, 6 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 4 dalį

 

2. Koreguojama pastato rekonstrukcijos samprata.

Numatyta, kad jeigu rekonstruojamo pastato tūris padidėja daugiau negu 100 procentų, jam taikomi įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti naujo statinio projektavimui ir statybai keliami reikalavimai.

Pakeitimas įsigalios 2023 m. lapkričio 1 d.

Norėdami peržiūrėti tikslų įstatymo tekstą, įstatymo pakeitime žr. 10 straipsnio 1 dalį.

 

3. Mažinama galimybė statyti daugiabučius namus, formaliai imituojant kitos paskirties pastatų statybą.

Numatyta, kad jeigu savivaldybės administracija tikrindama statinio projektą nustato, kad gali būti pažeisti esminiai statinio architektūros reikalavimai, savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas gali prašyti regioninės architektūros tarybos, sudaromos Architektūros įstatyme nustatyta tvarka, įvertinti ir pateikti išvadą, ar statinio projektas atitinka šio įstatymo reikalavimus.

Pakeitimas įsigalios 2023 m. gegužės 1 d.

Norėdami peržiūrėti tikslų įstatymo tekstą, įstatymo pakeitime žr. 2 straipsnį, 11 straipsnio 4 ir 6 dalis.