Lietuvos statybininkų asociacijos taryba sveikina LSA garbės prezidentą Adakrą Vincentą Šeštakauską su 80-uoju jubiliejumi!

Be šio nusipelniusio Lietuvos inžinieriaus, prieš 25 metus subūrusio Lietuvos statybininkų asociaciją ir vadovavusio jai du iššūkių kupinus dešimtmečius, sunkiai įsivaizduojamas Lietuvos statybos sektorius. Tad tariame ne tik sveikinimo, bet ir padėkos žodžius ir tikimės, kad visą patirtį gerb. A. Šeštakauskas suguldys į knygą ir perduos ateities kartoms!