KADA  2018 mėn. sausio mėn.
KAM  Seimo Ekonomikos komitetui
DĖL  LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacija pritarė projekto tikslams, kad viešuosiuose pirkimuose prioritetas būtų teikiamas įmonėms, kurios savo darbuotojams moka atlyginimą, ne mažesnį kaip 0,8 sektoriaus vidutinio darbo užmokesčio. Kartu asociacija siūlo tobulinti projektą, kad jo nuostatos būtų realiai įgyvendinamos, išvengiant piktnaudžiavimo dabar esančiomis jo spragomis.

 

KADA  2018 m. sausio mėn.
KAM  Švietimo ir mokslo ministerijai
DĖL  Kompetencijų vertinimo reglamentavimo tobulinimo
APRAŠYMAS Asociacija, atsižvelgdama į tai, kad yra priimta nauja LR profesinio mokymo įstatymo redakcija, siūlo optimizuoti kompetencijų vertinimo procedūras, daugiau taikyti elektroninius instrumentus, taip pat aiškiau reglamentuoti kompetencijų, įgytų mokantis pagal neformaliojo profesinio mokymo programas bei savišvietos būdu, vertinimo procedūras