KADA 2021 m. spalio mėn.
KAM LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui
DĖL Statybos dokumentų (ir jų kopijų) privalomo kaupimo skaitmenine forma
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo nustatyti statytojui (užsakovui) pareigą kaupti statybos dokumentus (jų kopijas) skaitmenine forma, o kiekvienam statinio savininkui pareigą perduoti šiuos dokumentus (jų kopijas) naujam savininkui statinio perleidimo atveju.

 

Šiuo metu atskiri statybos techniniai reglamentai reglamentuoja skirtingus statybos proceso etapus (projektavimą, statybą, statybos užbaigimą) ir kiekvienam etapui nustato privalomuosius dokumentus bei jų saugojimo tvarką. Tačiau unifikuoto reikalavimo kaupti ir kiekvienam naujam savininkui perduoti statybos proceso dokumentus skaitmenine forma nėra. 

 

Statybos dokumentų kaupimas skaitmenine forma sudarytų prielaidas efektyviai valdyti, surasti bei naudoti informaciją apie statinius, taip pat kiekvienam statinio savininkui turėti apie statinį pilną ir įvairiapusišką informaciją, kuri naudinga statinio eksploatavimo metu bei vykdant vėlesnius statybos darbus (rekonstrukcijos, remonto, griovimo). 

 

Nors svarbu šį reikalavimą taikyti kiek įmanoma plačiau, visgi pradiniame etape siūlome apsiriboti tik tais atvejais, kai statybos darbai atliekami ypatingame statinyje (nauja statyba, rekonstrukcija, remontas, griovimas), o darbams turi būti gaunamas statybą leidžiantis dokumentas. Būtent ypatingieji statiniai viešojo intereso atžvilgiu yra svarbiausi, be to valstybės užsakomi statybos darbai daugeliu atveju yra susiję su ypatingaisiais statiniais. 

 

Įgyvendinus asociacijos siūlymą, įvyktų esminis kokybinis pokytis, kuris duotų didelę naudą statybos ir nekilnojamo turto sektoriui, visuomenei, viešajam interesui.