KADA 2020 m. lapkričio mėn.
KAM Užimtumo tarnybai
DĖL LR Užimtumo įstatymo taikymo aktualijų
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad šiuo metu pagal viešai prieinamą informaciją statybos sektoriuje darbo tariamai ieško 15 945 asmenų. Tuo pačiu metu statybos sektoriuje yra ženklus darbuotojų trūkumas, o statybos įmonės pasirengę šiandien pat įdarbinti tūkstančius darbuotojų.  Esant tokiam paradoksui, kyla pagrįstų abejonių, kad didelė dalis užimtumo tarnyboje registruotų asmenų dirba nelegaliai ir tuo pačiu metu gauna valstybės pagalbą. Tokia situacija suponuoja, kad užimtumo sistema turi spragų, t.y. sudaro sąlygas nesąžiningiems asmenims gauti valstybės pagalbą, tuo pačiu metu iškraipoma statistika bei sukuriamas įspūdis, kad valstybės pagalba darbdaviams ieškant darbuotojų nereikalinga, nes ir taip darbuotojų yra didelis pasirinkimas.

Taip pat asociacija atkreipė dėmesį, kad statybos sektoriuje darbdaviams aktualu, kad priimamas į darbą asmuo turėtų žinių bei įgūdžių ir kad iš patikimo šaltinio būtų galima gauti įrodymą apie darbuotojo kompetencijas. Darbdaviams nepakanka formaliojo mokymo dokumento, kadangi formalusis mokymas savaime neužtikrina darbuotojo įgūdžių ir patirties. Todėl darbo ieškančiam asmeniui, kuris turi nešališkos organizacijos išduotą kompetencijų įvertinimo dokumentą, yra daug lengviau susirasti darbą. LR Užimtumo įstatymo 36 straipsnis numato, kad viena iš paramos mokymuisi priemonių yra neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas, tačiau ši priemonė nėra pakankamai išnaudojama. Asociacija siūlo organizuoti diskusiją dėl darbuotojų kompetencijų vertinimo, kaip priemonės darbuotojų paieškos ir įdarbinimo gerinimui.