Birželio 16 d., 10 val., LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje bus svarstomas Darbo kodekso (DK) 108, 109, 139, 213 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas, kuris numatorangovo subsidiarią atsakomybę už subrangovo darbuotojų darbo užmokesčio mokėjimą. Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) nepritaria DK pakeitimo projektui, nes tai prieštarauja esminiams teisės principams. 

 

Įgyvendinus projektą, labai tikėtinas atvirkščias rezultatas nei deklaruojama projekto tiksluose: genrangovai greičiausiai užlaikys dalį mokėjimų ir kaups lėšas gresiantiems atsiskaitymams su subrangovų darbininkais.   

 

Įstatymo projekto įgyvendinimas suponuoja didelę administracinę naštą, kuri pareikalaus laiko, žmogiškųjų ir finansinių resursų sąnaudų. Rangovas turės kaupti, sisteminti ir tikrinti didžiulį kiekį informacijos apie subrangovų darbuotojus. Be to, rangovui atsiras našta ir papildoma rizika dėl subrangovo darbuotojų asmens duomenų tvarkymo pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

 

Rangovui tvarkant subrangovų darbuotojų duomenis, iškils konfidencialumo problema, kuomet subrangovai turės atskleisti jį pasamdžiusiam rangovui (dažnai – tai konkurentui) savo darbuotojų duomenis (darbo užmokestį ir kt.).

 

Tarp rangovų ir subrangovų nėra pavaldumo santykių, todėl rangovas objektyviai negali patikrinti subrangovo darbuotojų įdarbinimo informacijos, jeigu subrangovas gera valia nesudarys tam sąlygų. Todėl ši rangovo pareiga yra sunkiai įgyvendinama ir prieštarauja teisingumo principui.

 

Įstatymo projektas valstybės funkcijas nepagrįstai perkelia verslui. Todėl valstybės ketinimas su darbo teisės pažeidimais kovoti verslininkų jėgomis iš esmės nesuderinami su šalyje egzistuojančia viešųjų funkcijų sistema bei prieštarauja teisingumo principui.

 

LR Socialinių reikalų ir darbo ministerija teikia šį teisės akto pakeitimą turėdama tikslą, taikyti ES direktyvą dėl komandiruojamų darbuotojų darbo užmokesčio mokėjimo. Tačiau ES direktyvos taikymą Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose ministerija išplečia ir siūlo taikyti ne tik komandiruotų darbuotojų atžvilgiu, bet ir visiems statybos sektoriuje dirbantiems darbuotojams. Tam nepritarė visos statybos sektoriaus įmones vienijančios asociacijos.

 

Posėdžio įrašą galėsite stebėti čia:https://www.youtube.com/watch?v=pIORgk9t_iE