Daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas ne didesnis kaip 1499,99 kv. metrų, atnaujinti (modernizuoti) statybos rangos darbų pirkimai gali būti vykdomi kartu su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (techninio darbo projekto) parengimo paslauga.

Aplinkos ministerija nurodo, kad, vykdant tokius pirkimus, turi būti užtikrinta, kad pasiūlyme būtų išskaidyta statybos rangos darbų kaina ir techninio darbo projekto (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) parengimo kaina.

Kai statybos rangos darbų pirkimą kartu su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (techninio darbo projekto) parengimo paslauga vykdo perkančioji organizacija, tuomet tokį savo sprendimą ji privalo pagrįsti pirkimo dokumentuose.

AM nutarimas ČIA.