Vasario 19 d. įvyko Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Klaipėdos regiono narių susitikimas, kuriame buvo aptarti 2020 m. LSA veiklos planai, nauji statybos sektoriui aktualūs teisės aktai bei pristatytos Statybininko kortelių sistemos STATREG naudojimo galimybės ir funkcionalumas.

LSA prezidentas Dalius Gedvilas Klaipėdos regiono statybos verslo atstovams pristatė asociacijos 2020 m. planus ir iniciatyvas: viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo tobulinimas, STATREG paslaugų plėtra, šešėlio statyboje mažinimas ir sąžiningos konkurencijos skatinimas, projektavimo darbų kokybės didinimas, pilnos daugiabučių apdailos reikalavimo įteisinimas, statybos sektoriaus strateginių pasiūlymų manifesto parengimas, dalyvavimas profesinio mokymo procesuose, LSA komitetų veiklos aktyvinimas, naujų narių pritraukimas ir kt. 

D. Gedvilas akcentavo, kad statybos darbų viešuosiuose pirkimuose taikomas mažiausios kainos kriterijus ir žema projektavimo darbų kokybė atneša žalą ne tik statybos rangovams, bet ir pačiai valstybei, todėl būtini skubūs pokyčiai, norint spręsti susidariusias problemas. 

„2019 m. Lietuvoje buvo beveik šimtas užšaldytų statybos projektų, kurių bendra vertė siekė mažiausiai 0,5 mlrd. Eur, o dalis viešųjų pirkimų įvykdomi tik iš 4–5 karto, nes perkančiosios organizacijos nesulaukia rangos bendrovių pasiūlymų arba atmeta visus jų pateiktus pasiūlymus dėl per didelių kainų“, - teigė LSA prezidentas, pažymėdamas, kad daug problemų matome ir darbų saugos bei priešgaisrinės saugos srityse.

Susitikimo dalyviai vienbalsiai pritarė, kad didelę naudą statybos sektoriui duotų standartinių sutarčių viešuosiuose pirkimuose parengimas, siekiant subalansuoti šalių interesų pusiausvyrą. 

LSA atstovai Klaipėdos regiono nariams pristatė asociacijos vystomą statybos sektoriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos ir kompetencijų vertinimo sistemą STATREG, jos teikiamą naudą ir galimybes. D. Gedvilas paminėjo, kad šiandien sistema sėkmingai veikia, o Statybininko korteles jau antrus metus įmonės naudoja savanoriškumo principu.

Primename, kad LSA siekia, jog visiems darbuotojams, dirbantiems statybvietėse, kuriose darbai vyksta su statybos leidimu, būtų privaloma turėti Statybininko korteles.

„Valstybės sektorius turi apsispręsti, ar nori, kad viešieji pirkimai vyktų skaidriai su juose dalyvaujančiomis legaliai dirbančiomis įmonėmis. Turime siekti bendradarbiavimo tarp verslo ir valstybės institucijų, nes tik tokiu keliu eidami pasieksime teigiamų pokyčių viešųjų pirkimų procesuose“, – siūlymus vardino D. Gedvilas.

Sutikimo metu LSA teisininkas Andrius Raščius akcentavo, kad Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose Statybos darbų pirkimo gairėse jau yra pavyzdinis ekonominio naudingumo kriterijų sąrašas, kuriame be kita ko yra numatyta darbo laiko statybvietėse apskaita, gebėjimas naudotis BIM bei elektroniniu statybos darbų žurnalu.

Klaipėdos regiono LSA nariai ir mokymo organizacijos taip pat sutiko, kad būtina kelti statybininko profesijos įvaizdį, nes matomas itin ženklus statybos srities mokinių skaičiaus mažėjimas profesinio mokymo įstaigose, todėl būtina imtis veiksmų, siekiant pritraukti moksleivių.