Gruodžio 3 d. įvyko Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Techninės priežiūros komiteto posėdis. Komiteto nariai diskutavo apie būtinybę gerinti projektavimo kokybę.

Komiteto vadovas Mantas Andriuškevičius atkreipė dėmesį, kad projektų kokybe yra suinteresuoti ne tik užsakovai, bet ir rangovai bei techniniai prižiūrėtojai. Jo manymu, reikalingas išsamesnis reguliavimas, kaip turi elgtis techninis prižiūrėtojas, nustatęs, jog projekto sprendiniai neatitinka teisės aktų reikalavimų, ir poreikis kelti klausimą dėl projektuotų kvalifikacijos.

Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos ir „Sweco Lietuva“ prezidentas Artūras Abromavičius pažymėjo, kad priežastys, kodėl projektai žemos kokybės, yra kompleksinės. Jo teigimu, pirmiausia tam įtaką daro užsakovas, kuris numato nerealius terminus ir biudžetą projektavimo darbams, spaudžia projektuotoją mažinti išlaidas statybos darbams ir primeta neteisingus sprendinius. Dažnu atveju perkančiosios organizacijos neturi reikiamo specialisto, kuris padėtų aiškiai identifikuoti pirkimo objektą ir realias galimybes, suvokti realias darbų apimtis, kainas ir terminus, identifikuoti galimus nenumatytus darbus, papildomas išlaidas ir būtiną užsakovo rezervą.

A.Abromavičius taip pat akcentavo, kad statybos techniniam prižiūrėtojui suteikti įgalinimai neturėtų dubliuoti projektų ekspertų įgalinimų. Jo siūlymu, techninis prižiūrėtojas turėtų kvestionuoti ne visą projektą, o tik teisės aktų neatitinkančius sprendinius.

Pasak LSA prezidento Daliaus Gedvilo, yra reikalingos konkrečios priemonės, galinčios spręsti projektavimo kokybės problemas. Jo siūlymu, reikėtų numatyti privalomą projektavimo įmonių atestavimą, viešuosiuose pirkimuose sukurti tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų ir ekonominio naudingumo kriterijų katalogą bei formuoti praktiką, jog objektuose perkančioji organizacija samdytų konsultantą, kuris padėtų jai organizuoti projektavimo ir statybos darbų pirkimus.

Techninio priežiūros komiteto nariai vienbalsiai nutarė siūlyti numatyti privalomą projektavimo įmonių atestavimą, o ypatingųjų statinių techninius ir darbo projektus leisti rengti tik atestuotoms įmonėms. Taip pat buvo pritarta siūlymui viešuosiuose pirkimuose sukurti tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų ir ekonominio naudingumo kriterijų katalogą bei formuoti praktiką, jog objektuose nuo 1,5 mln. sąmatinės vertės perkančioji organizacija samdytų konsultantą, kuris padėtų jai organizuoti projektavimo ir statybos darbų pirkimus iki pilno projektų užbaigimo. 

Komitetas nusprendė siūlyti patikslinti STR "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", numatant išsamią procedūra, kaip statybos techninis prižiūrėtojas turi kreiptis į statytoją (užsakovą), nustatęs, jog projekto sprendiniai neatitinka teisės aktų reikalavimų. 

Posėdyje dalyvavo 8 komiteto nariai.