Spalio 24-25 d. Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) dalyvavo Romoje vykusiame įvadiniame ERASMUS+ programos finansuojamo projekto „Blueprint for the construction industry“ susitikime kartu su dar 40 projekto partnerių iš ES šalių statybos institucijų, tarp kurių –  Europos statybos pramonės federacija (FIEC), Europos statybininkų konfederacija (EBC), Europos statybų ir medienos darbuotojų federacija (EFBWW) ir kt. 

Susitikimo metu Europos statybos sektoriaus organizacijų atstovai aptarė tolimesnę projekto veiklų įgyvendinimo strategiją ir kryptis, analizavo tobulintinas sritis ir kiekvienos valstybės verslo aplinkos ypatumus, o taip pat apsibrėžė reikalingus atlikti veiksmus, siekiant projekto pažangos bei efektyvių rezultatų.

Projekto tikslas – sukurti ir vystyti naują statybos sektoriaus bendradarbiavimo strategiją, siekiant tobulinti mokymų programas, kurios ugdytų kuo labiau darbo rinkos poreikius atitinkančius įgūdžius bei  apsibrėžtų naujų kvalifikacijų poreikį šiose statybų sektoriaus srityse: energijos vartojimo efektyvumo didinimas, statybų skaitmenizavimas (BIM ir kt.), žiedinės ekonomikos procesų įgyvendinimas.

Šio tikslo įgyvendinimui susibūrė trys skėtinės ES lygmens statybų sektoriaus organizacijos kartu su devyniomis nacionalinio lygmens skėtinėmis organizacijomis bei dvylika profesinio mokymo institucijų iš dvylikos Europos Sąjungos šalių.

Daugiau informacijos apie projektą rasite: constructionblueprint.eu/