Balandžio 23 d. įvyko Lietuvos statybininkų asociacijos socialinių klausimų ir darbų saugos komiteto posėdis.

Posėdyje buvo aptarti darbų saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas ir pakeitimai betonavimo darbų procesuose, darbuotojų saugos aktualijos ir galimi pokyčiai.

Bendru sutarimu buvo nuspręsta, kad komiteto posėdžio dalyviai iki š.m. birželio 1 d. pateiks papildomus pasiūlymus dėl darbų saugos statybos sektoriuje gerinimo ir aktualių klausimų sprendimo.

Posėdyje dalyvavo 15 dalyvių.