Gegužės 3 d. Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) kompetencijų vertinimo skyriaus vadovas Robertas Encius dalyvavo Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos (LŽHIS) organizuotoje konferencijoje - visuotiniame susirinkime Vytauto Didžiojo universitete, Kaune.

Renginio pradžioje R. Encius LSA prezidento vardu pasveikino susirinkusius ir padėkojo už sklandų bendradarbiavimą. Pasibaigus sveikinimams ir pasisakymams, R. Encius konferencijos - visuotinio susirinkimo dalyviams skaitė pranešimą apie statybos sektoriaus profesinį standartą bei statybininko kortelę.

Konferencijos - visuotinio susirinkimo metu buvo pristatytos LŽHIS veiklos ir revizijos komisijos ataskaitos bei pasirašyta rezoliucija, kurios vienas iš punktų yra pritarimas privalomos statybininko kortelės diegimui ir siūlymas šią iniciatyvą įgyvendinti kuo greičiau. Renginio pabaigoje vyko sąjungos tarybos, revizijos komisijos ir prezidento rinkimai.