Vasario 27 d. įvyko Lietuvos statybininkų asociacijos Alytaus regiono narių susitikimas. Susitikimo dalyviai aptarė situaciją statybos rinkoje: 2018 metais užsakymų įmonės turėjo, 2019 metai prognozuojami neblogi, įmonės jau turi užsakymų keliems mėnesiams ar net beveik visam sezonui; yra užsakymų ir daugiabučių renovacijai. Sudėtingesnė situacija yra kelininkų sektoriuje, jaučiamas užsakymų trūkumas.

Statybos sektoriuje trūksta kvalifikuotų darbuotojų, tačiau dauguma Alytaus regiono įmonių nesamdo užsieniečių (ukrainiečių, baltarusių), kadangi pernelyg sudėtingos įdarbinimo procedūros. Didele problema išlieka statybos darbų kainos ir pelningumas. Pagal bendrą ekonominę situaciją, įmonės neišvengiamai turi didinti kainas, tačiau tuomet neįmanoma laimėti užsakymų viešuosiuose pirkimuose. Pavienės perkančiosios organizacijos jau taiko ekonominio naudingumo metodą, kur kvalifikuotos įmonės turi papildomų galimybių gauti didesnius balus ir laimėti užsakymą. Nerimą kelia tai, kad Alytaus regiono ilgalaikiuose planuose nėra jokių investicinių projektų, merai nesidomi valstybės bendruoju planu ir Alytaus regiono perspektyvomis bendrojo plano kontekste. Regiono statybos sektoriui labai padėtų daugiabučių renovacija kvartalais, tačiau ši idėja nėra vystoma.

Aptartas Viešųjų pirkimų tarnybos parengtos Statybos darbų pirkimo gairių projektas, ekonominio naudingumo kriterijų sąrašas. LSA parengė ir pateikė kelias dešimtis pastabų ir pasiūlymų statybos įmonėms aktualiais klausimais: dėl statybos dalyvių atsakomybių išgryninimo, skaičiuojamosios kainos tikslinimo galimybių, galutinės kainos ir įkainio principų aiškesnio atskyrimo, rangovų darbuotojų darbo užmokesčio vertinimo, ekonominio naudingumo kriterijų išsamesnio reglamentavimo ir daugelio kitų. Taip pat paminėta, kad Viešųjų pirkimų tarnyba jau pakeitė Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką, yra teigiamų pokyčių: skaičiuojamoji kaina yra reglamentuojama lanksčiau.

Susitikimo dalyviai aptarė, kad dauguma įmonių susiduria su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu, todėl profesinio mokymo organizacijos turėtų skirti ypatingą dėmesį būsimų darbuotojų rengimui. Aptartos priemonės, kaip būtų galima paskatinti moksleivius rinktis statybininko profesiją bei aktyvinti bendradarbiavimą tarp LSA narių ir ugdymo įstaigų. Tai galėtų būti statybininko profesijos (ir profesinio mokymo apskritai) reputacijos didinimas ir teigiamo įvaizdžio formavimas; neigiamų stereotipų keitimas; šiuolaikinės darbų saugos priemonių viešinimas, formuojant saugios profesijos įvaizdį; šiuolaikinių darbo priemonių (planšečių, aprangos, įrankių) viešinimas, formuojant šiuolaikinio statybininko įvaizdį; legalaus darbo su socialinėmis garantijomis propagavimas; tinkamas profesinis orientavimas nuo mokyklos; tiesioginių kontaktų palaikymas dar pradinio mokymosi metu; moksleivių užimtumo priemonių (būrelių ir pan.) su profesiniu aspektu populiarinimas; pameistrystės taikymas; edukacinių priemonių taikymas (pvz. įvairūs konkursai, specialių leidinių išleidimas).

Alytaus įmonių atstovams pristatyta LSA sukurta statybos sektoriaus darbuotojų informacinė sistema STATREG (www.statreg.lt). Sistemos funkcijos – Statybininko kortelė, darbuotojų kompetencijų vertinimas, darbuotojų apskaitos platforma, darbo laiko apskaitos programa ir kt. Sistema naudinga darbdaviams, darbuotojams, užsakovams. Susitikimo dalyviai aptarė, kad regionuose inovacijos (pvz. BIM,  skaitmeninis statybos žurnalas) prigyja ne taip greitai, kaip didesniuose miestuose.

1

3

2