Liepos 31 d. Lietuvos statybininkų asociacija (LSA), atstovaujama prezidento Daliaus Gedvilo, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), atstovaujama viršininko pavaduotojo Vyganto Ivanausko, ir Valstybinė darbo inspekcija (VDI), atstovaujama Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus Jono Griciaus, pasirašė memorandumą dėl bendradarbiavimo, siekiant mažinti šešėlinę ekonomiką, pajamų neapskaitymo, mokesčių vengimo ir nelegalaus darbo mastą statybų sektoriuje, užtikrinti darbų saugą ir nelaimingų atsitikimų prevenciją statybvietėse. Tikimasi, kad bendras koordinuotas veikimas leis stiprinti sąžiningą konkurenciją statybų versle.

LSA VDI VMI Copy

 

„Statybų sektorius yra viena sričių, kurioje VMI yra identifikavusi didelę pajamų neapskaitymo bei mokesčių, susijusių su darbo santykiais, vengimo riziką ir ją išskyrė kaip vieną iš keturių ekonominės veiklos sričių, kurioms bus skiriamas didžiausias dėmesys. Bendros koordinuotos pastangos, tikime, padės mažinti ne tik mokesčių vengimo mastą, bet ir padės sąžiningai veikiančiam verslui, užtikrinant vienodas konkurencijos sąlygas rinkoje“, – komentuodamas memorandume įvardytus siekius sakė VMI prie FM viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas.

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius J. Gricius pabrėžė, kad VDI su kiekvienu iš memorandumą pasirašiusių partnerių atskirai sėkmingai bendradarbiavo ir iki šiol. „Tačiau, – pasak VDI vadovo, – trišalis kompetencijų suvienijimas pasirašant memorandumą leis dar labiau puoselėti skaidraus ir socialiai atsakingo verslo principus bei siekti šešėlinės ekonomikos mažinimo. Statybų sektoriuje pastaraisiais metais matome nemažą pažangą, kalbant tiek apie nelaimingų atsitikimų darbe prevenciją, tiek apie legalų darbuotojų įdarbinimą. Bet, kylant naujiems iššūkiams, tokiems kaip, pavyzdžiui, trečiųjų šalių darbuotojų skaičiaus augimas ir jų darbo legalizavimas, privalome visomis įmanomomis priemonėmis užtikrinti tolesnę pažangą“.

Memorandumu išsakomi šalių siekiai įvairiomis priemonėmis mažinti šešėlinę ekonomiką, tarp jų ir Lietuvos statybininkų asociacijos siūlymai įdiegti privalomas darbuotojų identifikavimo korteles, kurios leistų kontroliuoti patekimą į statybvietę bei vykdyti darbo laiko apskaitą, užtikrintų darbuotojų kvalifikacijos įvertinimą, teisės aktų reikalavimų, susijusių su įdarbinimu ir darbų sauga laikymąsi.

„Stiprindami partnerystę galime pasiekti reikšmingų rezultatų skaidrinant statybas, darant jas saugesnėmis. Tam padėtų konkrečios priemonės, pavyzdžiui, memorandume minima statybininko kortelė, kuri jau sėkmingai taikoma Skandinavijoje. Kortelė leistų darbininkui greitai, patikimai ir patogiai įrodyti, kad jis dirba legaliai, kad yra supažindintas su darbų saugos reikalavimais ir turi kokybiškam darbui atlikti būtinas kompetencijas“, – kalbėjo LSA prezidentas D. Gedvilas.

Taip pat būtų siekiama centralizuotai kaupti informaciją apie subjektus, veikiančius statybos srityje, įskaitant individualią veiklą vykdančius asmenis (jų atitiktį teisės aktų reikalavimams, jų darbuotojus, darbuotojų kvalifikaciją, darbų saugos žinias ir kt.) bei šiuo tikslu keistis turimais duomenimis.

Numatoma kreipti bendras pastangas, kad viešuosiuose pirkimuose būtų vertinamas tiekėjų skaidrumas bei patikimumas tinkamo mokesčių įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius bei darbų saugą, vykdymo požiūriu, taip pat socialinė atsakomybė.

Memorandumo šalys keisis žiniomis apie gerąją užsienio šalių praktiką darbų saugos užtikrinimo bei nelegalaus darbo ir nelaimingų atsitikimų prevencijos srityse, organizuos bendrus renginius, vykdys statybos sektoriaus subjektų informavimą ir švietimą apie teisės aktų reikalavimus ir jų taikymą.

LSA VDI VMI 2 Copy