Lietuvos statybininkų asociacijos atstovai kasmet aplanko didžiausius šalies regionus ir susitinka su LSA nariais. Kovo 5 d. AB „YIT Kausta“ patalpose Kaune vyko Kauno regiono LSA narių susitikimas.

Susitikime dalyvavo AB „YIT Kausta“, UAB „Avona“, UAB „Kaminta“, UAB „Ekodora“, UAB „Inti“, UAB „Detas“, UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“, UAB Sakret LT“, UAB „Egsta“, UAB „Kauno pramontažas“, UAB „Jūrės medis“, UAB „Egora“, Kauno technikos kolegijos ir VšĮ Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro atstovai.

 Kaunas

Susitikimo metu buvo aptartos narių veiklos aktualijos. Dauguma įmonių 2018 metus prognozuoja geresnius nei praėjusius. Visgi pažymėta, kad yra nepakankamai sparčiai įsisavinamos Europos Sąjungos (ES) lėšos, statybos sektoriuje per mažai ES finansuojamų projektų.

Įmonių vadovai pasiskundė darbuotojų trūkumu, dalis įmonių yra įdarbinę užsieniečius, daugiausia ukrainiečius. Dėl statybos sezoniškumo įmonės turi išlaikyti darbuotojus ir ne sezono metu, nors užsakymų tuo metu nėra.

Pagrindine problema, anot susitikimo dalyvių, išlieka prasta techninių projektų kokybė. Projektiniai sprendiniai yra netikslūs arba techniškai sunkiai įgyvendinami, o rangovai yra verčiami prisiimti atsakomybę už tokių sprendinių realizavimą.

Viešuosiuose pirkimuose problema išlieka mažiausios kainos kriterijaus taikymas, dėl ko įmonės priverstos iki minimumo sumažinti savo pelningumą. Kita vertus, nėra aiškių ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, todėl atsiranda sąlygos piktnaudžiavimui perkant pagal šį kriterijų. Kita viešųjų pirkimų problema, kurią paminėjo Kauno įmonių atstovai - per ilgai vilkinami atsakymai tiekėjams, dėl ko tiekėjai nežino konkursinių rezultatų ir negali planuoti savo darbų, užsakymų bei dalyvavimo kituose viešuosiuose pirkimuose.

Kalbėdami apie planuojamus teisės aktų pokyčius susitikimo dalyviai aptarė, kad statybą ir projektavimą atskirti viešuosiuose pirkimuose galima, tačiau siekiant didinti projektavimo kokybę, privalu būtų grąžinti projektavimo įmonių atestavimą.

LSA atstovai taip pat pakvietė įmonių atstovus diskusijai dėl statybos sektoriaus darbo išteklių registro, darbuotojų mokymų ir kitų aktualių temų.

Kaunas2

Kaunas3