konf

Europiniu mastu skaičiuojama, jog šiandien pastatai sunaudoja apie 40 proc. visos išgaunamos ir importuojamos energijos  – trečdalis šio kiekio tenka pramoninės, komercinės bei visuomeninės paskirties pastatams, o visa likusi dalis – gyvenamajam sektoriui.

Lietuva per pastaruosius kelerius metus padarė nemenką pažangą didinant gyvenamųjų pastatų energinį efektyvumą – vien 2016 – 2017 m. renovuota beveik 1200 namų, iš viso nuo 2013 m. – arti 2000 daugiabučių, į kurių atnaujinimą investuota 0,5 mlrd. eurų. Tačiau Lietuvoje viso suskaičiuojama apie 34000 daugiabučių, kuriems reikalinga modernizacija. Tam reikalingos investicijos – apie 15 milijardų eurų.

Jau šiandien reikia diskusijos ne tik apie finansines, socialines ar ekonomines modernizacijos naudas gyventojui, bet ir apie globalesnes šio proceso įtakas šalies ekonomikai: statybų sektoriaus plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui, nekilnojamo turto rinkos pokyčiams.

Keliamas strateginis tikslas – numatyti, kaip po 2020 m., kuomet sumažės Lietuvai teikiama ES parama, bus finansuojama pastatų modernizacija, kokiais instrumentais užtikrinsime pastatų energinio efektyvumo reikalavimų įgyvendinimą.

  • Kokiomis kryptimis daugiabučių renovacija bus vystoma toliau? Kokie svarbiausi ateities prioritetai?
  • Kokie finansiniai mechanizmai ir schemos numatomos po 2020 m., kuomet pasibaigs dabartinė septynerių metų ES finansinė perspektyva?
  • Kokie naujomis aplinkybėmis bus galimi finansavimo šaltiniai, būdai ir sąlygos?
  • Kokios darbų apimtys laukia statybų ir pramonės sektorių įmonių, tiesiogiai dalyvaujančių šiuose procesuose?

Į šiuos ir kitus aktualius klausimus bus ieškoma atsakymų Lietuvos pramonininkų konfederacijos rengiamoje konferencijoje – diskusijoje.

 

„DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PERSPEKTYVOS PO 2020 m.“

2018 m. kovo 13 d., 10.00 – 15.35 val.

„BOD Group” salė (Mokslininkų g. 6A, Vilnius).

 

Dalyvavimas konferencijoje – nemokamas, vietų skaičius – ribotas. Registracija nebegalima

 

Konferenciją organizuoja Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos statybininkų asociacija, Polistireninio putplasčio asociacija ir Mineralinės vatos gamintojų asociacija.

org

 

 Konferencijos programa (gali būti tikslinama):

0930-1000 Registracija/ pasitikimo kava 
  I dalis
1000-1020 Sveikinimo žodis 
1020-1040

Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento direktorius Marius Narmontas

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa: strateginės ateities kryptys

1040-1100

Finansų ministerijos  Investicijų departamento Finansinių priemonių skyriaus vedėja Agnė Kazlauskaitė

Energinio efektyvumo didinimo projektų finansavimo galimybės ir modeliai

1100-1120

Šiaulių banko Finansavimo paslaugų vystymo departamento projektų vadovas Gedas Janėnas

Programos finansavimo patirtys ir ateities iššūkiai

1120-1140

Viešųjų investicijų plėtros agentūros generalinio direktoriaus pavaduotoja Kristina Vaskelienė

Finansiniai instrumentai įgyvendinandinant energinį efektyvumą gerinančius sprendimus

 1140-1210

Diskusija

1210-1215

Apibendrinimas

1215-1300

Pietūs

 

II dalis

1300-1325

Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vadovas Edvardas Petrauskas

Svarbiausi kokybės užtikrinimo aspektai įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo projektus
1325-1350

Centrinės perkančiosios organizacijos direktorius Darius Vedrickas

Paslaugų pirkimo organizavimo sprendiniai
1350-1415

Prof. Sigitas Mitkus

Daugiabučių namų modernizavimo vykdymo teisinės problemos
1415-1440

Česlovas Ignatavičius. Polistireninio putplasčio asociacija

Doc. dr. Tatjana Vilutienė. Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Saulius Skrodenis. Polistireninio putplasčio asociacija

Modernizuojamų statinių šiltinimo dabartis ir ateitis

1440-1505

Mineralinės vatos gamintojų asociacijos prezidentė Edita Meškauskienė

Inovatyvumas ir laiko patikrinti sprendimai

1505-1530

„BOD Group” valdybos pirmininkas Vidmantas Janulevičius

Naujausi sprendiniai, diegiant alternatyvius energijos šaltinius
1530-1535

Apibendrinimas