Vasario 29 d. įvyko Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Tarybos posėdis, kuriame aptarti rangovų kvalifikacijos kriterijai, pristatyti 2024 m. LSA veiklos planai ir strateginės kryptys, taip pat į asociaciją priimti du nauji nariai.

 

LSA prezidentas D. Gedvilas asociacijos Tarybai pristatė parengtus pasiūlymus statybos darbų viešųjų pirkimų tobulinimui kartu su LSA narių - rangovų apklausos rezultatais dėl minėtų pasiūlymų reitingavimo pagal svarbą.

Asociacijos Taryba posėdžio metu aptarė ir reikšmingą klausimą - šių metų LSA veiklos planus ir strategines kryptis. D. Gedvilas pristatė, kokius 2023 m. iškeltus LSA veiklos planus ir strategines kryptis LSA pavyko įvykdyti bei su kokiais didžiausiais iššūkiais teko susidurti metų eigoje.

Tarybos nariai bendru sutarimu nutarė, kad 2024 m. būtų toliau įgyvendinami praėjusiais

metais iškelti LSA veiklos planai ir strateginės kryptys: rengiamų teisės aktų stebėsena, dalyvavimas Statybos kodekso kūrime, statybos darbų viešųjų pirkimų problemos, darbų sauga statybvietėse, profesinės kvalifikacijos ir kompetencijų vertinimas, LSA santykių su valstybės institucijomis ir sektoriaus asociacijomis vystymas, LSA narių etikos klausimai ir sąžininga konkurencija, LSA plėtra ir kt.

Posėdžio metu D. Gedvilas asociacijos Tarybai taip pat pristatė planuojamo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę, kuris įvyks š.m. balandžio 12 d. Susirinkime su pristatyta 2023 m. LSA veiklos ataskaita, tvirtinamas 2023 m. LSA metinių finansinių ataskaitų rinkinys, sprendžiami kiti svarbūs klausimai, o kartu aptartos svarbiausios Lietuvos statybų sektoriaus aktualijos.

 

Posėdyje į LSA bendruomenę taip pat buvo priimti du nauji nariai: UAB „Super namai“ ir  UAB „Stogrenta“.