Spalio 19 d. įvyko Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Tarybos posėdis, kuriame buvo aptartos šalies statybų sektoriaus aktualijos, ydingos praktikos organizuojant žaliuosius pirkimus klausimas, taip pat į asociaciją priimti du nauji nariai.

 
LSA prezidentas Dalius Gedvilas posėdžio metu pristatė asociacijos Tarybai Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) atliktos metinės šalies statybų sektoriaus įmonių apklausos rezultatus. Apklausa parodė, kad šių metų rezultatai nežada didelių sukrėtimų, bet nerimas dėl 2024 m. statybų sezono – nemažėja. Remiantis rezultatais, Lietuvos statybos įmonių recesija dar nepaveikė: beveik 30% rangovų šiemet išlaikė stabilias užsakymų apimtis, o padidino tiek pat – 30% bendrovių. Šiais metais bendrovės taip pat didino darbuotojų skaičių ir atlyginimus, tačiau kartu susiduria su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu, skaičiuoja statybos kaštų augimą ir signalizuoja apie naują tendenciją – daugiau nei pusė jaučia statybos darbų konkursų sumažėjimą. Su išsamiais apklausos rezultatais galite susipažinti ČIA.

LSA Taryba taip pat diskutavo apie ydingą praktiką, organizuojant žaliuosius pirkimus. Šiandien yra susidariusi situacija, kai perkančiosios organizacijos darbų pirkimuose visus aplinkos apsaugos kriterijus pritaiko tiekėjams kaip pirkimo techninių specifikacijų / pasiūlymų pateikimo reikalavimus bei atitinkamai atitiktį visiems aplinkos apsaugos kriterijams vertina pirkimo procedūroje.

 

Pasak Tarybos narių, tokiais atvejais susiklosto itin didelė administracinė našta pasiūlymo pateikimo metu. Nors pirkimų vykdymo metu Darbo projektai dar nebūna parengti (jų parengimas numatytas vykdant sutartis), pirkimų sąlygose nustatomi reikalavimai tiekėjams jau teikiant pasiūlymus pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad visi pagal pateiktus techninius projektus planuojami naudoti įtaisai ir medžiagos atitiks pirkimų sąlygose nurodytus aplinkos apsaugos kriterijus, nors tikslus šių įtaisų ir medžiagų poreikis įprastai paaiškėja tik parengus Darbo projektą, ir tik po to rangovas, vykdydamas darbus, renkasi konkrečius gamintojus ir jų prekes, atsižvelgdamas į savo darbų organizavimo procesą ir eiliškumą.

 

Asociacijos Taryba vieningai nutarė, kad LSA turėtų viešinti informaciją apie šią ydingą praktiką.

 

D. Gedvilas pasiūlė viešųjų pirkimų temai (įtraukiant ir minėtą problematiką) organizuoti atskirą konferenciją, pakviečiant VPT bei kitų kompetentingų valstybės institucijų atstovus.

 

Posėdžio metu į LSA bendruomenę priimtos ir du nauji nariai - UAB „Sivesta“ ir UAB „Aubrėtė“.