Per ketvirtį pastatyta 2 337 nauji gyvenamieji namai su 3 870 būstų, iš jų 67 proc. – individualiuose namuose. Baigtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 411,7 tūkst. m² ir buvo 24 proc. didesnis nei 2022 m. pirmąjį ketvirtį. Vidutinis būsto naudingasis plotas individualiame name buvo 123,5 m², buto daugiabutyje – 71,7 m². Baigti statyti penki nauji gyvenamosios paskirties pastatai (bendrabučiai), skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, jų naudingasis plotas – 3,8 tūkst. m².

2023 m. pirmąjį ketvirtį 27,7 proc. baigtų statyti naujų gyvenamųjų būstų buvo Vilniaus m. sav., 13,4 proc. – Kauno r. sav., 11,8 proc. – Vilniaus r. sav.

2023 m. pirmąjį ketvirtį baigta statyti 217 naujų negyvenamųjų pastatų, kurių bendrasis plotas sudarė 192,1 tūkst. m² ir buvo 49,9 proc. mažesnis nei 2022 m. pirmąjį ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (79,5 tūkst. m²) bei naujų kitos paskirties pastatų (30,5 tūkst. m²).

26,4 proc. pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo Vilniaus m. sav., 9,6 – Kauno r. sav., 9,5 proc. – Šiaulių m. sav.


2023 m. pirmąjį ketvirtį pradėti statyti 1 459 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 26,1 proc. mažiau nei 2022 m. atitinkamą ketvirtį.

Per ketvirtį pradėti statyti 1 322 nauji gyvenamieji namai su 3 593 būstais, iš jų 42,9 proc. – individualiuose namuose. Pradėtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 325,7 tūkst. m² ir buvo 27,4 proc. mažesnis nei 2022 m. pirmąjį ketvirtį. Pradėti statyti aštuoni nauji gyvenamosios paskirties pastatai (bendrabučiai), skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, jų naudingasis plotas – 1,8 tūkst. m².

2023 m. pirmąjį ketvirtį 43,5 proc. visų pradėtų statyti būstų buvo Vilniaus m. sav., 18,3 – Kauno m. sav., 9,1 proc. – Vilniaus r. sav.

2023 m. pirmąjį ketvirtį pradėti statyti 129 nauji negyvenamieji pastatai; jų bendrasis plotas sudarė 221,2 tūkst. m² ir buvo 27,6 proc. mažesnis nei atitinkamą 2022 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pradėta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (116,3 tūkst. m²) bei naujų administracinių pastatų (41,4 tūkst. m²).

32,9 proc. visų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo pradėta statyti Vilniaus m. sav., 20,6 proc. – Kauno r. sav., 8,7 proc. – Panevėžio m. sav.


2023 m. pirmąjį ketvirtį išduoti 1 698 statybos leidimai naujiems pastatams statyti, tai 21,4 proc. mažiau nei 2022 m. pirmąjį ketvirtį.

Naujiems gyvenamiesiems pastatams statyti išduota 1 531 leidimas, arba 23,1 proc. mažiau nei prieš metus. Vyrauja individualių gyvenamųjų namų statyba – jiems statyti išduota 98,7 proc. visų leidimų. Leista statyti 1 592 naujus individualius namus, kurių numatytas naudingasis plotas bus 28,5 proc. mažesnis, ir 29 naujus daugiabučius namus, kurių naudingasis plotas bus 17,8 proc. mažesnis nei 2022 m. pirmąjį ketvirtį. Taip pat leista statyti 2 naujus gyvenamosios paskirties pastatus (bendrabučius), skirtų gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, jų naudingasis plotas sudarys 0,4 tūkst. m².

2023 m. pirmąjį ketvirtį išduoti 167 leidimai naujiems negyvenamiesiems pastatams statyti, tai 1,2 proc. mažiau nei 2022 m. atitinkamą ketvirtį. Leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų numatytas bendrasis plotas – 11,6 proc. mažesnis nei prieš metus. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (52,9 proc.) bei prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (19,3 proc.).


Statistinė informacija parengta remiantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros sistemos „Infostatyba“ duomenimis.

2023 m. antrojo ketvirčio pastatų statybos rodiklius skelbsime 2023 m. rugpjūčio 16 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.