Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija (SKIA) įsteigta 2016 m. gruodžio mėn. 09 dieną. SKIA savo sudėtyje vienija 34 narius ir dalyvius.

 

Pagrindiniai asociacijos nariai – savivaldybių komunalinės įmonės, teikiančios savivaldybių gyventojams viešąsias paslaugas. Tai – atliekų tvarkymas (surinkimas ir vežimas) ir komunalinių atliekų sistemos administravimas, miesto viešųjų erdvių, gatvių priežiūra ir remontas, miesto apšvietimas, kapinių priežiūra ir kt.

 

Be šių paslaugų asociacijos nariai vykdo ir daugiabučių namų  ir kitų patalpų administravimo veiklą, administruojamų namų ir pastatų techninę priežiūrą: konstrukcijų nuolatinį stebėjimą, atlieka smulkių defektų šalinimą, atlieką bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų profilaktiką.

 

SKIA nariai teikia daugiabučių namų renovacijos proceso administravimo paslaugas – nuo konsultavimo iki darbų įvykdymo kontrolės, apimant šiuos etapus: investicinio ir techninio projekto parengimo organizavimas ir projektų derinimas; atstovavimas derantis su bankais dėl finansavimo; rangos darbų konkursų organizavimas bei reikalingos dokumentacijos rengimas bei darbų vykdymo kokybės kontrolė.

 

SKIA esminės veiklos kryptys:

 

 Atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo organuose bei vietos savivaldos institucijose.

 

 Teikti pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir kitiems valstybinės valdžios bei valdymo organams, vietos savivaldos institucijoms.

 

 Organizuoti seminarus ir pasitarimus probleminiais klausimais, rengti gamybines ir pažintines išvykas į techninius objektus Lietuvoje ir užsienyje.

 

 SKIA aktyvi LR Aplinkos ministerijos sukurtose atskirose darbo grupėse atliekų tvarkymo, renovacijos klausimais. Asociacija glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitomis asociacijomis.

 

Daugiau informacijos https://www.skia.lt