2023 m. sausio 19 d. įvyko Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Tarybos posėdis, kuriame buvo pristatyti 2023-iųjų metų asociacijos veiklos planai ir strateginės kryptys, aptartas darbų saugos stiprinimas statybvietėse bei priimtas naujas narys. 

 

Posėdžio metu LSA prezidentas Dalius Gedvilas Tarybai pristatė 2023 m. asociacijos veiklos planus ir strategines kryptis, tokias kaip rengiamų teisės aktų stebėsena, dalyvavimas Statybos kodekso kūrime, statybos darbų viešųjų pirkimų problemos, darbų sauga statybvietėse, profesinės kvalifikacijos ir kompetencijų vertinimas, LSA santykių su valstybės institucijomis ir sektoriaus asociacijomis vystymas, LSA narių etikos klausimai ir sąžininga konkurencija bei LSA plėtra.

 

Tarybos nariai diskutavo ir apie darbų saugos stiprinimą statybvietėse. LSA Kompetencijų vertinimo skyriaus vadovas Robertas Encius ir  „CONRES“ vadovas Lukas Laukaitis paminėjo, kad asociacija palaiko iniciatyvą parengti darbų saugos mokymo programas, pagal kurias darbdaviai arba jų pasamdyti akredituoti išoriniai vertintojai mokytų darbuotojus. Tokiu būdu galima pakelti ir suvienodinti statybvietėse dirbančių darbuotojų darbų saugos žinių lygį. Taip pat buvo pažymėta, kad šių metų vasario mėn. LR Seime planuojama konferencija darbų saugos tema, kurioje dalyvaus ir LSA.

 

Į LSA bendruomenę Tarybos sprendimu buvo priimtas naujas narys – UAB „Statybos montavimo darbai“.