2022 m. kovo 3 d. įvyko LSA Tarybos posėdis, kuriame buvo aptartos paramos Ukrainai priemonės, statybos produktų tiekimas ir sektoriaus stabilumo užtikrinimo priemonės karo Ukrainoje metu, diskusijas keliantys Statistikos departamento skelbiami duomenys dėl statybos kainų, problemos dėl teismo ekspertų kompetencijų, taip pat į LSA gretas priimtas naujas narys.

 

Asociacijos Taryba nusprendė organizuoti diskusiją su Statistikos departamentu dėl statybos sąnaudų skaičiavimo šaltinių ir metodikos, nes departamento kas mėnesį pateikiami statybos kainų pokyčiai neatitinka realios situacijos ir skelbiami ženkliai mažesni kainų augimo rodikliai.

 

Posėdžio metu LSA Taryba aptarė bendrą situaciją statybų rinkoje. Lietuvoje didelė dalis metalo, medžio, cemento, skaldos buvo importuojama iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos. Metalo atsargų statybos įmonės turi 1-3 mėnesiams, metalo kainos jau pakilo 30-40 proc. Aliuminis pabrango daugiau kaip 2 kartus, jau stringa tiekimas iš kitų valstybių. Sudėtinga situacija ir su skaldos tiekimu, nes skandinaviška skalda bus ženkliai brangesnė. Būtina valstybės lygiu numatyti eilę priemonių, kurios užtikrintų pasirašytų statybos rangos sutarčių įgyvendinimą, padėtų stabilizuoti padėtį sektoriuje bei užkirsti kelią statybos įmonių nemokumui:

 

- valstybės lygiu pripažinti, kad medžiagų tiekimas iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos yra objektyviai neįmanomas; dalies medžiagų neįmanoma pakeisti alternatyviomis; medžiagos, kurias įmanoma pakeisti alternatyviomis, yra ženkliai brangesnės ir toliau brangsta, o tokių medžiagų tiekimo terminai yra neprognozuojami dėl išaugusios pasaulinės paklausos ir sumažėjusių logistikos galimybių;

- atsižvelgiant į tai, jau sudarytos statybos darbų viešojo pirkimo sutartys gali būti keičiamos: pratęsiant darbų atlikimo terminus ir indeksuojant pabrangusias medžiagas. Tuo tikslu būtina nustatyti indeksavimo metodiką ir finansinius šaltiniu iš kurių bus finansuojamas pabrangimas;

- naujuose statybos darbų pirkimuose taikyti Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje viešinamą standartizuotą ranguos darbų sutartį;

- numatyti priemones darbo rinkai stabilizuoti, jeigu dėl stojančių statybos darbų įmonės pradės atleidinėti darbuotojus arba forminti prastovas: tuo tikslu peržiūrėti šiuo metu esantį prastovų finansavimo, siekiant išsaugoti darbo vietas, mechanizmą.

 

Asociacijos Taryba vienbalsiai nutarė kreiptis į valstybės institucijas ir pateikti pasiūlymus priemonėms, kurios užtikrintų pasirašytų statybos darbų viešojo pirkimo sutarčių įgyvendinimą, padėtų stabilizuoti padėtį sektoriuje bei užkirsti kelią statybos įmonių nemokumui.

 

Tarybos nariai ir posėdyje dalyvaujantys LSA nariai taip pat aptarė problemas, su kuriomis susiduriama samdant statybos srities teismo ekspertus teismų bylose: ekspertams trūksta statybos srities žinių, ekspertų išvados yra šališkos arba nepagrįstos, ekspertų kvalifikacija nekoreliuoja su užduotimis bylose, nėra detalių taisyklių, kaip ekspertas turi surašyti išvadą ir ją pagrįsti, institucijos negali ekspertams taikyti poveikio priemonių už neteisingas išvadas statybos požiūriu, nes neišmano statybos ir dažnai neturi specialių žinių, nežino ekspertizės dalyko.

 

Teisingumo ministerijos ir Teismo ekspertizės centro atstovai paminėjo, kad esminiai ekspertizės principai yra numatyti įstatyme ir problema yra ne teisės aktuose, o jų taikyme. Teismo ekspertizės centras bei Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba neturi galimybės kvestionuoti ekspertų išvadų turinio atžvilgiu, nes neišmano statybos klausimų.

 

Asociacijos Taryba nusprendė pasiūlyti Teisingumo ministerijai ir Teismo ekspertizės centrui sudaryti kartu su LSA atstovais bendrą darbo grupę, kuri parengs pasiūlymus statybos srities teismo ekspertizių kokybei gerinti.

 

Į LSA bendruomenę Tarybos sprendimu buvo priimtas naujas narys - UAB „Armeringa“.