2021 m. ketvirtąjį ketvirtį baigti statyti 2 009 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 8,8 proc. mažiau nei 2020 m. atitinkamą ketvirtį.

 

Per ketvirtį pastatyta 1 816 naujų gyvenamųjų namų su 2 943 būstais, iš jų 71,5 proc. – individualiuose namuose. Baigtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 303,5 tūkst. m² ir buvo 28,6 proc. mažesnis nei 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį. Vidutinis būsto naudingasis plotas individualiame name buvo 122,7 m², buto daugiabutyje – 53,9 m².

 

2021 m. ketvirtąjį ketvirtį 25,8 proc. baigtų statyti naujų gyvenamųjų būstų buvo Vilniaus m. sav., 16,6 proc. – Kauno m. sav., 11,9 proc. – Kauno r. sav.

 

2021 m. ketvirtąjį ketvirtį baigta statyti 193 nauji negyvenamieji pastatai, kurių bendrasis plotas sudarė 359,1 tūkst. m² ir buvo 6,7 proc. didesnis nei

 

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti naujų prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (146 tūkst. m²) bei naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (109,8 tūkst. m²).

 

47,6 proc. pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo Vilniaus m. sav., 11,7 – Kauno r. sav., 9,5 proc. – Klaipėdos m. sav.

 

2021 m. ketvirtąjį ketvirtį pradėta statyti 1 818 naujų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, tai 5,4 proc. mažiau nei 2020 m. atitinkamą ketvirtį.

 

Per ketvirtį pradėta statyti 1 693 nauji gyvenamieji namai su 3 425 būstais, iš jų 57,9 proc. – individualiuose namuose. Pradėtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 357,3 tūkst. m² ir buvo 18,4 proc. mažesnis nei 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį.

 

2021 m. ketvirtąjį ketvirtį 39,4 proc. visų pradėtų statyti būstų buvo Vilniaus m. sav., 16,7 – Kauno m. sav., 12,7 proc. – Vilniaus r. sav.

 

2021 m. ketvirtąjį ketvirtį pradėta statyti 125 nauji negyvenamieji pastatai; jų bendrasis plotas sudarė 206,2 tūkst. m² ir buvo 15,2 proc. mažesnis nei atitinkamą 2020 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pradėta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (98,6 tūkst. m²) bei naujų prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (35,7 tūkst. m²).

 

21,6 proc. visų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo pradėta statyti Vilniaus m. sav., 14,3 – Akmenės r. sav., 12,1 proc. – Klaipėdos m. sav.

 

2021 m. ketvirtąjį ketvirtį išduota 2 338 statybos leidimai naujiems pastatams statyti, tai 10,8 proc. mažiau nei 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį.

 

Naujiems gyvenamiesiems pastatams statyti išduota 2 144 leidimai, arba 10,8 proc. mažiau nei prieš metus. Vyrauja individualių gyvenamųjų namų statyba – jiems statyti išduota 98 proc. visų leidimų. Leista statyti 2 602 naujus individualius namus, kurių numatytas naudingasis plotas bus 5,2 proc. didesnis, ir 67 naujus daugiabučius namus, kurių naudingasis plotas bus 36,5 proc. didesnis nei 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį. Taip pat leista statyti 2 naujus gyvenamosios paskirties pastatus (bendrabučius), skirtus gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, kurių naudingasis plotas sudarys 0,5 tūkst. m².

 

2021 m. ketvirtąjį ketvirtį išduoti 194 leidimai naujiems negyvenamiesiems pastatams statyti, tai 10,6 proc. mažiau nei 2020 m. atitinkamą ketvirtį. Leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų numatytas bendrasis plotas – 25,8 proc. didesnis nei prieš metus. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (52 proc.) bei įstaigų pastatų (14,1 proc.).

 

2021 m. baigti statyti 7 194 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 3,1 proc. mažiau nei 2020 m.

 

Baigta statyti 6 596 nauji gyvenamieji namai, juose įrengta 10 951 būstas. Baigtų statyti naujų gyvenamųjų namų skaičius, palyginti su 2020 m., sumažėjo 3,2 proc., būstų juose skaičius – 21,1 proc., būstų naudingasis plotas – 15,6 proc. 2021 m. vyravo individualiųjų namų statyba – 68,3 proc. pastatytų būstų buvo individualiuose namuose. Vidutinis būsto naudingasis plotas individualiame name buvo 127,4 m², buto daugiabutyje – 57,6 m². Baigti statyti penki gyvenamosios paskirties pastatai (bendrabučiai), skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims. Naudingasis pastatų plotas sudaro 2,4 tūkst. m².

 

2021 m. baigti statyti 598 nauji negyvenamieji pastatai. Jų bendrasis plotas sudarė 990,1 tūkst. m², tai 16,8 proc. mažiau nei 2020 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (364,1 tūkst. m²) bei naujų prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (216 tūkst. m²).

 

2021 m. pradėta statyti 8 216 naujų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, tai 38,5 proc. daugiau nei 2020 m.

 

2021 m. pradėti statyti 7 588 nauji gyvenamieji namai su 16 568 būstais, iš jų 52,3 proc. – individualiuose namuose. Pradėtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarys 1,6 mln. m² ir bus 24,3 proc. didesnis nei 2020 m. Taip pat pradėti statyti 5 nauji gyvenamosios paskirties pastatai (bendrabučiai), kurių naudingasis plotas sudarys 6,4 tūkst. m².

 

2021 m. pradėti statyti 628 nauji negyvenamieji pastatai; jų bendrasis plotas sudarys 1,3 mln. m² ir bus 26,7 proc. didesnis nei 2020 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pradėta statyti naujų pramoninių pastatų (433 tūkst. m².) bei prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (240 tūkst. m²).

 

2021 m. išduota 10 816 statybos leidimų naujiems pastatams statyti, tai 29,4 proc. daugiau nei 2020 m.

 

10 021 leidimas, arba 92,6 proc. visų leidimų, išduota gyvenamiesiems pastatams statyti, t. y. 33,1 proc. daugiau nei 2020 m. Leistuose statyti 12 367 gyvenamuosiuose namuose bus įrengti 19 480 būstų, palyginti su 2020 m., leistų statyti būstų skaičius padidėjo 30 proc. Leista statyti 12 152 individualius namus, 215 daugiabučių namų ir 17 gyvenamosios paskirties pastatų (bendrabučius).

 

2021 m. išduota 795 leidimai naujiems negyvenamiesiems pastatams statyti, t. y. 4,4 proc. mažiau nei 2020 m. Leistų statyti negyvenamųjų pastatų bendrasis plotas sudarys 1,5 mln. m², t. y. 4,4 proc. daugiau nei prieš metus. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (41,1 proc.) bei prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (20,8 proc.).

 

 

Su išsamiu pranešimu galite susipažinti ČIA.

 

 

Statistikos departamento inf.