Š.m. gruodžio 23 d. Seimas pakeitė Statybos įstatymą, pagal kurį nuo Naujųjų metų būtų įsigaliojęs taip vadinamas „statybininko tapatybės identifikavimo kodas“.

Nors Lietuvos Respublikos Prezidentas šio įstatymo pakeitimo dar nepasirašė, tačiau iš LSA narių gauname daug paklausimų, todėl skubame informuoti, kokie yra naujausi pakeitimai:

▪️ Naujasis kodo pavadinimas yra „skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas“ (toliau – Kodas);

▪️ Kodas bus privalomas nuo 2022 m. balandžio 1 d.;

▪️ Užsakovas arba jo įgaliotas rangovas turės užtikrinti, kad statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys turėtų Kodus, o kiti į statybvietę patenkantys asmenys būtų identifikuojami rangovo nustatytomis priemonėmis;

▪️ Kodus sugeneruos Sodros sistema, o darbdaviai Kodus savo darbuotojams galės gauti internetu. Savarankiškai dirbantys (su verslo liudijimu ar veiklos pažyma) asmenys Kodus išsiims patys. Subrangovai informaciją apie savo darbuotojų Kodus turės patys perduoti statybvietę valdančiam genrangovui;

▪️ Numatyta, kad Kodas galės būti integruotas su trečiųjų asmenų turimomis informacinėmis sistemomis, tokiu būdu siekiant palengvinti rangovams Kodo tikrinimą.

LSA planuoja integruoti Kodą su asociacijos valdoma sistema STATREG ir pasiūlyti rangovams patogų statybviečių valdymo instrumentą. Tai yra, gavus iš Sodros integraciją, LSA pradės išdavinėti STATREG korteles su integruotu Kodu.

Kodo naudojimo tvarka bus detalizuota Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Sodros priimtais poįstatyminiais teisės aktais. Kai tik šie teisės aktai bus parengti ir turėsime daugiau informacijos apie Kodo naudojimo tvarką, nedelsiant LSA narius informuosime.