Lapkričio 4 d. įvyko Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Tarybos posėdis, kuriame buvo nutartos naujosios asociacijos veiklos kryptis ir perrinkti trijų komitetų vadovai.

 

Posėdžio metu Taryba nutarė prioritetinį dėmesį skirti šioms LSA veiklos kryptims:

 

- Siekti pokyčių viešųjų pirkimų procedūrose: standartizuotos rangos sutarties, kvalifikacinių kriterijų katalogo, ekonominio naudingumo kriterijų katalogo sukūrimo.

- Inicijuoti teisinio reguliavimo pokyčius, kad investicijos į darbų saugą statybvietėse būtų vertinamos viešuosiuose pirkimuose kaip atskiras kriterijus.

- Inicijuoti, kad kuo daugiau statybos bendrovių pritartų LSA patvirtintam Etikos kodeksui.

- Kviesti valstybines institucijas pritarti LSA iniciatyvoms ir kartu kovoti su nelegaliu darbu statybų sektoriuje.

- Inicijuoti pokyčius profesiniame orientavime ir profesiniame mokyme. Siekti, kad LSA ekspertai vertintų statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijas.

 

Posėdyje taip pat buvo perrinkti trijų LSA komitetų vadovai. Viešųjų pirkimų komiteto vadovu tapo „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas, Mokslo ir verslo integracijos komiteto vadovu perrinktas KTU Statybos ir architektūros fakulteto dekanas dr. Andrius Jurelionis, Darbo klausimų ir darbų saugos komiteto vadovu išrinktas „Conresta“ direktorius Lukas Laukaitis.