2021 m. antrąjį ketvirtį baigti statyti 1 700 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 11,4% daugiau nei 2020 m. atitinkamą ketvirtį.

Per ketvirtį pastatyta 1 563 nauji gyvenamieji namai su 2 502 būstais, iš jų 69,5% – individualiuose namuose. Baigtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 273,6 tūkst. m² ir buvo 1,7% mažesnis nei 2020 m. antrąjį ketvirtį. Vidutinis būsto naudingasis plotas individualiame name buvo 131,5 m², buto daugiabutyje – 59 m².

2021 m. antrąjį ketvirtį 35,4% baigtų statyti naujų gyvenamųjų būstų buvo Vilniaus m. sav., 11% – Kauno m. sav., 10,8% – Vilniaus r. sav.

2021 m. antrąjį ketvirtį baigti statyti 137 nauji negyvenamieji pastatai, kurių bendrasis plotas sudarė 159,5 tūkst. m² ir buvo 59,3% mažesnis nei 2020 m. antrąjį ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (102,7 tūkst. m²) bei naujų ūkinių pastatų (19,1 tūkst. m²).

25,6% pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo Klaipėdos r. sav., 11,6% – Šiaulių m. sav., 11,3% – Švenčionių r. sav.

2021 m. antrąjį ketvirtį pradėti statyti 3 032 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 75,8% daugiau nei 2020 m. atitinkamą ketvirtį.

Per ketvirtį pradėta statyti 2 819 naujų gyvenamųjų namų su 4 900 būstų, iš jų 66,8% – individualiuose namuose. Pradėtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 522,2 tūkst. m² ir buvo 76,4% didesnis nei 2020 m. antrąjį ketvirtį.

2021 m. antrąjį ketvirtį 32,5% visų pradėtų statyti būstų buvo Vilniaus m. sav., 13,7 – Vilniaus r. sav., 10,6% – Kauno r. sav.

2021 m. antrąjį ketvirtį pradėta statyti 213 naujų negyvenamųjų pastatų; jų bendrasis plotas sudarė 393 tūkst. m² ir buvo 2,5 k. didesnis nei atitinkamą 2020 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pradėta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (149,3 tūkst. m²) bei naujų prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (138,7 tūkst. m²).

29,5% visų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo pradėta statyti Vilniaus m. sav., 17,7% – Klaipėdos r. sav., 9,7% – Palangos m. sav.

2021 m. antrąjį ketvirtį išduota 2 734 statybos leidimai naujiems pastatams statyti, tai 33,1% daugiau nei 2020 m. antrąjį ketvirtį.

Naujiems gyvenamiesiems pastatams statyti išduota 2 539 leidimai, arba 37,2% daugiau nei prieš metus. Vyrauja individualių gyvenamųjų namų statyba – jiems statyti išduota 98,4% visų leidimų. Leista statyti 3 189 naujus individualius namus, kurių numatytas naudingasis plotas bus 47,4% didesnis, ir 58 naujus daugiabučius namus, kurių naudingasis plotas bus 21,3% mažesnis nei 2020 m. antrąjį ketvirtį. Taip pat leista statyti 6 naujus gyvenamosios paskirties pastatus (bendrabučius), skirtus gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, kurių naudingasis plotas sudarys 3,4 tūkst. m².

2021 m. antrąjį ketvirtį išduoti 195 leidimai naujiems negyvenamiesiems pastatams statyti, tai 4,4% mažiau nei 2020 m. atitinkamą ketvirtį. Leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų numatytas bendrasis plotas – 15,1% didesnis nei prieš metus. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (52%) bei prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (19,5%).

Su išsamiu pranešimu galite susipažinti ČIA.

 

Statistikos departamento inf.