KADA 2021 m. rugsėjo mėn.
KAM

LR Aplinkos ministerijai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui

DĖL Statinio techninio projekto sprendinių atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimo
APRAŠYMAS

Statybos užbaigimo metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (toliau – PAGD) atstovai, būdami statybos užbaigimo komisijoje, tikrina statinio atitiktį statinio projekto sprendiniams, tačiau praktikoje išeina už teisės aktais nustatytų kompetencijos ribų ir tikrina ne tik statinio atitiktį projekto sprendiniams, bet ir projekto sprendinių atitiktų priešgaisrinės apsaugos teisės aktams. Tokiu būdu PAGD atstovai faktiškai kvestionuoja suderintą ir ekspertuotą projektą bei jo pagrindu išduotą statybą leidžiantį dokumentą.

Asociacija siūlo apsvarstyti galimus sprendimus:

1) teisės aktuose aiškiau nustatyti PAGD atstovų įgalinimų ribas, numatant, kad statybos užbaigimo metu nebegalima kvestionuoti projekto sprendinių; arba

2) papildyti LR statybos įstatymą numatant, jog iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo statinio techninio projekto sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams savo kompetencijos ribose turi patikrinti ir PAGD atstovai. Tokiu būdu užkertant galimybę projektų sprendinius kvestionuoti statybos užbaigimo metu.