Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu), vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.

 

Šiuo atveju statytojas turi sudaryti galimybes asmenims dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, naudojant TGĮ, užtikrindamas visiems viešai prieinamą transliaciją ir sudarydamas sąlygas transliacijos metu suinteresuotos visuomenės atstovams teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus, pateikdamas prisijungimo prie transliacijos instrukcijas, darydamas ir išsaugodamas transliacijos garso ir vaizdo įrašą, pateikdamas visiems viešai prieinamą šios transliacijos įrašo nurodą, užtikrinant transliacijos įrašo viešą prieigą, ir įgyvendinti nustatytus reikalavimus viešam susirinkimui.

 

Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, gali teikti klausimus ir pasiūlymus raštu arba el. paštu iki susirinkimo dienos.

 

Norėdamas nuotoliniu būdu surengti viešą susirinkimą, esant jau pradėtoms visuomenės informavimo procedūroms, statytojas turi savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) pateikti transliacijos nuorodą, iš naujo paskelbti ją stende ar (ir) išsiųsti registruotais laiškais.

 

Administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) pranešimą su transliacijos nuoroda kartu su projektiniais pasiūlymais iš naujo paskelbia savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje.

Su oficialiu teisės aktu galite susipažinti ČIA.