Lapkričio 12 d. Lietuvos statybininkų asociacija (LSA), atstovaujama prezidento Daliaus Gedvilo, ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (LPPSF), atstovaujama pirmininko Juozo Neverausko, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Sutartimi numatytas abipusiškai naudingas bendradarbiavimas, siekiant skaidrumo, tvarumo ir pažangos Lietuvos statybos sektoriuje. Abi šalys sieks mažinti nelegalaus darbo mastą statybos sektoriuje ir nelaimingų atsitikimų skaičių statybvietėse, stiprinti darbų saugą, skatinti sąžiningą statybos rangovų konkurenciją. Visi tikslai bus įgyvendinami, laikantis teisės aktų reikalavimų.

„Džiaugiamės nauja ir perspektyvia partneryste. Kartu dėsime visas pastangas, siekiant tvaraus, skaidraus ir pažangaus Lietuvos statybos sektoriaus. Ypatingą dėmesį skirsime šešėlio mažinimui, darbų saugos stiprinimui ir sąžiningos rangovų konkurencijos skatinimui“, - sako LSA prezidentas Dalius Gedvilas.

LSA ir LPPSF nuo šiol bendradarbiaus tokiose srityse kaip statybos darbų viešųjų pirkimų procesų tobulinimas, statybviečių įrengimo kokybė, saugaus darbo kultūra, asmenų darbo laiko apskaita, statybos sektoriaus darbuotojų mokymai ir kompetencijų vertinimas (kiek susiję su darbų sauga), profesinio mokymo organizacijų dėstytojų kvalifikacijos kėlimas ir mokymo programų tobulinimas (kiek susiję su darbų sauga), individualią statybos veiklą vykdančių asmenų darbų sauga, kolektyvinės sutartys ir darbdavių socialinės iniciatyvos. Taip pat abi šalys sieks stiprinti verslo savireguliaciją darbų saugos kompetencijų vertinimo srityje ir skatinti socialinį dialogą.

LPPSF priklauso Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai (LPSK), šiuo metu vadovaujamai Ingos Ruginienės.

Susitikime dalyvavimo LSA teisininkas Andrius Raščius ir LPPSF pirmininko pavaduotoja Jurga Subačiūtė-Žemaitienė.