Sektoriaus Įgūdžių Strategijos kūrimas

Šis projektas bus rengiamas vadovaujantis sektorių įgūdžių ugdymo strategija. Šiame projekte bus renkama ir kaupiama patirtis iš jau įvykusių iniciatyvų. Apibendrinus surinktą informaciją bus pateiktas holistinis požiūris, nustatant politinius, ekonominius, socialinius, technologinius, teisinius ir aplinkos veiksnius, kurie gali turėti įtakos sektoriaus įgūdžiams ir mokymų pasiūlai. Veikla, sunkumai bei pasekmės bus neatskiriama projekto veiklos dalis kurios metu sieksime:

  • Surinkti gerąją patirtį nacionaliniu ir regioniniu lygiais, siekiant iliustruoti ir skatinti kitas iniciatyvas, kuriomis bus siekiama pašalinti įgūdžių spragas, integruotas į interaktyvų žemėlapį.
  • Energijos vartojimo efektyvumo, žiedinės ekonomikos ir skaitmeninimo mokymo programų kūrimo ir jų pilotinio diegimo statybos pramonėje; taip pat bus galima panaudoti įvairius internetinius mokymus (Massive Open Online Course -MOOC-) skirtus šioms tems.
  • Sukurti priemones (Observatorijos), kurios skirtos teikti vertingą informaciją apie konkrečių įgūdžių poreikius regioniniu / nacionaliniu lygmeniu.
  • Nustatyti ir atrinkti profesinius profilius, kuriuos reikėtų atnaujinti energijos vartojimo efektyvumo, žiedinės ekonomikos ir skaitmeninimo aspektais.
  • Vykdyti informavimo apie statybų pramonę kampaniją, siekiant skatinti jos patrauklumą tarp jaunimo ir moterų. Nustatyti ir skatinti sprendimus, palengvinančius statybininkų mobilumą Europoje. Sukurti naują virtualų įrankį (svetainę), kur suinteresuotosioms šalims bus prieinami visi projekto rezultatai, taip pat sukurti Sektoriaus įgūdžių aljanso platformą, skirtą bendradarbiauti.

Veiksmų planas statybos pramonei bus pradėtas diegti įtraukiant pagrindinius rinkos dalyvius (švietimą, ekonomiką, politinę aplinką, pilietinę visuomenę / kultūrą) kad pasinaudojant galimybėmis būtų išnaudoti jų talentai. Jie kartu su Sektoriaus įgūdžių aljanso platforma sudarys varomąją jėgą reikalingą tvariai sektoriaus strategijai ir projekto įgyvendinimui.

Projekte dalyvaujančius partnerius rasite čia.

Daugiau apie projektą galite sužinoti čia.