KADA 2021 m. spalio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Dėl Elektroninio statybos darbų žurnalo
APRAŠYMAS

Asociacija pritaria idėjai plėsti privalomą elektroninio žurnalo naudojimą  valstybiniuose objektuose ir apskritai plėsti statybos žurnalo naudojimo atvejus. Elektroninis žurnalas sudaro prielaidas didinti statybos procesų valdymo kokybę, statybos skaidrumą, sumažinti manipuliacijų galimybę.

 

Asociacija siūlo nenukelti siūlomų pakeitimų įsigaliojimo ir pradėti taikyti nuo 2022 m. sausio 1 d.

 

KADA 2021 m. spalio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statybą leidžiančio dokumento išdavimo
APRAŠYMAS

Asociacija pritaria idėjai, kas siekiant skatinti investavimą būtų taikoma paprastesnė statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarka.

 

Tačiau nepaneigiant to, ką numato galiojantis LR investicijų įstatymas, asociacija siūlo įvertinti galimybę paprastesnę statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarką taikyti ne tik stambios investicijos atveju, bet ženkliai plačiau. Tokiu būdu gerinant investicinę aplinką ne tik stambiems investuotojams, bet ir smulkiam-vidutiniam verslui, kuris sumine išraiška sudaro didelę visų investicijų dalį ir yra vyraujantis šalies verslo tipas.

 

Perspektyvoje šią paprastesnę statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarką taikyti net ne kaip investavimo skatinimo priemonę, bet apskritai bet kuriam statytojui, kadangi bendraekonomine prasme bet kokia statyba skatina ekonomiką.

 

KADA 2021 m. spalio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Atvirų duomenų
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad Statybos įstatyme numatytas atvirų duomenų principas veikia tik dalinai, t.y. ne visi įstatyme numatyti duomenys yra viešai prieinami. Pavyzdžiui, sklypo savininkas negali gauti pilnų duomenų apie tai, kas statoma besiribojančiame sklype. Informacijos viešumas yra labai svarbi priemonė kovojant su nelegalia statyba, kitais statybos pažeidimais, o taip pat nelegaliu darbu.

 

Asociacija siūlo atlikti reikiamus papildymus statybos techniniame reglamente, kad Statybos įstatyme numatyti atviri duomenys būtų realiai prieinami.