KADA 2021 m. vasario mėn.
KAM LR Aplinkos ministerija
DĖL Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos projekto
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, Strategijos projekte numatyti ambicingi renovuotinų pastatų kiekiai yra sveikintini, tačiau tokius kiekius įgyvendinti prie šiandieninės sistemos ir nusistovėjusios ydingos praktikos nėra realu.

Asociacija siūlo įtraukti į Strategijos projektą siūlymus, kurios paspartintų renovacijos tempą.:

1. Numatyti galimybę renovacijoje naudoti modulines integruotas sistemas, kurios yra surenkamos (pagaminamos) gamyklose, o objektuose tik sumontuojamos. Tai ženkliai paspartintų renovacijos darbų atlikimo tempus, sumažintų oro ir sezoniškumo įtaką. Moduliai galėtų būti įvairių tipų ir medžiagiškumo (įskaitant ir medį) su išorine apšiltinimo medžiaga, apdaila, o esant poreikiui ir su langais. Tokių modulių naudojimas neturėtų būti imperatyvus, bet galėtų būti skatinamas, panaudojant ES lėšas;

2. Leisti viešuosiuose pirkimuose statybos darbus pirkti kartu su projektavimu, nepriklausomai nuo pastato dydžio.

3. Spręsti rangovų trūkumo priežastis. Daug patikimų rangovų šiuo metu net nedalyvauja viešuosiuose renovacijos darbų pirkimuose dėl neadekvačių renovacijos darbų kainų. Jau pačioje pradžioje neteisingai apskaičiuojama renovacijos darbų pirkimo kaina, todėl rangovai nedalyvauja pirkimuose, o pirkimai organizuojami po kelis kartus. Reikia vykdyti renovacijos darbų pirkimus tik už realią rinkos kainą, tokiu būdu užtikrinant rangovų suinteresuotumą dalyvauti viešuose pirkimuose. Be to, reikia numatyti galimybę, kad gyventojai iš karto pritartų statybos darbų kainos didėjimo algoritmui, jeigu neatsirastų statybos įmonė, kuri pageidautų atlikti darbus už patvirtintą pradinę kainą. Taip pat būtina atsisakyti mažiausios kainos principo, atrenkant rangovą ir nevykdyti statybos darbų pirkimų žemiau skaičiuojamosios kainos, tokiu būdu užtikrinant rangovams realias rinkos kainas ir pritraukiant patikimus rangovus.