KADA 2021 m. vasario mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL

LR Aplinkos ministro įsakymo „Dėl užsakovo reikalavimų informacijai, statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plano ir statinio informacinio modeliavimo protokolo patvirtinimo“ projekto

APRAŠYMAS

Asociacija siūlo koreguoti kriterijus, pagal kuriuos privaloma viešuosiuose statybos darbų pirkimuose taikyti BIM, išplečiant BIM taikymą, t.y. sumažinti BIM taikymo ribą iki 3 mln., taip pat įtraukti į BI taikymo atvejus projektinių pasiūlymų rengimą, kultūros paveldo statinius bei pastatų renovaciją.

 

Asociacija taip pat pažymėjo, kad įsakymo projektas nesuderintas su Statybos įstatymu, su STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais statybos teisės aktais. Tokiu būdu neaiškus įsakymo projekto inkorporavimo į galiojančią teisės aktų sistemą algoritmas ir apskritai BIM modelio teisinė reikšmė:

 

  • ar Įsakymo projekte išvardinti Projekto informacijos modelio rengimo dokumentai tampa sudėtine dalimi techninės užduoties, pagal kurią yra rengiamas techninis projektas?
  • ar Projekto informacijos modelis tampa sudėtine dalimi techninio projekto, kuriam teisės aktų nustatytais atvejais atliekama privaloma projekto ekspertizė ir pagal kurį išduodamas statybą leidžiantis dokumentas?
  • ar statybos užbaigimo metu komisija vertina pastatyto statinio atitikimą Projekto informacijos modeliui?
  • ar po statybos užbaigimo Projekto informacijos modelis privalomai saugomas? Ar statybos darbų žurnalas su visais priedais statybos pabaigoje inkorporuojamas į Projekto informacijos modelį?
  • ar privaloma rengti Turto informacijos modelį? Ar statinio techninis pasas, pastato techninis-energetinis pasas ir statinio techninės priežiūros žurnalas tampa Turto modelio sudėtine dalimi ? Galbūt atvirkščiai - Turto informacijos modelis tampa statinio techninio paso sudėtine dalimi (priedėliu)? Kam Turto informacijos modelis priklauso ir ar turi būti privalomai saugomas bei perduodamas naujam savininkui statinio perleidimo atveju?