2018

KADA  2018 m. kovo mėn.
KAM  Finansų ministerijai
DĖL  LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo projekto 
APRAŠYMAS Asociacija pateikė pasiūlymus dėl bankroto ir restruktūrizavimo procesų tobulinimo bei prevencijos. Asociacija siūlo didinti informacijos apie nemokią įmonę atskleidimo kreditoriams bei kreditorių priėjimo prie tokios informacijos galimybes, taip pat numatyti priemones, kurios paskatintų įmones laiku pateikti VĮ Registrų centrui savo finansinius dokumentus (pavyzdžiui, vėluojančioms įmonėms neteikti valstybės registrų paslaugų), taip pat sudaryti kreditoriams galimybę kapitalizuoti kreditorių reikalavimus įsigyjant už juos nemokios įmonės akcijų. 

 

KADA  2018 m. vasario mėn.
KAM  Valstybinės darbo inspekcijos prašymu
DĖL  LR darbo kodekso įgyvendinimo
APRAŠYMAS Asociacija, atsižvelgdama į narių pateiktas praktines pastabas, siūlo tikslinti kodekso nuostatas dėl darbo tarybų, darbo užmokesčio, projektinio darbo ir kt., siekiant darbo santykių lankstumo ir biurokratinės naštos mažinimo

 

KADA  2018 mėn. sausio mėn.
KAM  Seimo Ekonomikos komitetui
DĖL  LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacija pritarė projekto tikslams, kad viešuosiuose pirkimuose prioritetas būtų teikiamas įmonėms, kurios savo darbuotojams moka atlyginimą, ne mažesnį kaip 0,8 sektoriaus vidutinio darbo užmokesčio. Kartu asociacija siūlo tobulinti projektą, kad jo nuostatos būtų realiai įgyvendinamos, išvengiant piktnaudžiavimo dabar esančiomis jo spragomis.

 

KADA  2018 m. sausio mėn.
KAM  Švietimo ir mokslo ministerijai
DĖL  Kompetencijų vertinimo reglamentavimo tobulinimo
APRAŠYMAS Asociacija, atsižvelgdama į tai, kad yra priimta nauja LR profesinio mokymo įstatymo redakcija, siūlo optimizuoti kompetencijų vertinimo procedūras, daugiau taikyti elektroninius instrumentus, taip pat aiškiau reglamentuoti kompetencijų, įgytų mokantis pagal neformaliojo profesinio mokymo programas bei savišvietos būdu, vertinimo procedūras

 

2017

KADA 2017 11
KAM Ūkio ministerijai
DĖL administracinės naštos verslui mažinimo priemonių 2018-2019 metais
APRAŠYMAS Asociacija siūlo, kad valstybės institucijų turimą informaciją apie tiekėją perkančiosios organizacijos viešuosiuose pirkimuose turi susirinkti pačios savo lėšomis, ir iš tiekėjų jos nereikalauti. Taip pat kad statybos inžinierių bei ypatingojo statinio statybos rangovų atestavimas būtų perduotas savireguliacijai sektorinėms asociacijoms. Taip pat, kad savireguliacijai sektorinėms asociacijoms būtų perduotas tatybos inžinierių atestavimui skirtų profesinių žinių egzaminų programų bei atestuotų asmenų kvalifikacijos tobulinimui skirtų mokymo programų virtinimo funkcija. Taip pat asociacija siūlo didinti statybą leidžiančių dokumentų išdavimo metu sukauptų duomenų viešumą (atviri duomenys). Ir kiti siūlymai.

 

KADA 2017 11
KAM Lietuvos standartizacijos departamentui
DĖL 2018 metų Lietuvos standartų programos
APRAŠYMAS Asociacija, siekdama pažangos statybos sektoriuje, siūlo įtraukti į vertimų sąrašą standartus, kurie susiję su statybos sektoriaus skaitmenizavimu, taip pat kitus sektoriui aktualius standartus.

 

KADA 2017 m. birželio mėn.
KAM Viešųjų pirkimų tarnybai
DĖL Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos projekto
APRAŠYMAS Asociacija siūlo įteisinti baigtinius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų sąrašus pagal ūkio sektorių ar pirkimo objektų specifiką ir sukurti automatizuotą tiekėjų kvalifikavimo sistemą. Tokiu būdu optimizuoti ir skaidrinti viešųjų pirkimų procedūras, eliminuoti žmogiškojo faktoriaus įtaką, užkirsti kelią perkančiųjų organizacijų piktnaudžiavimui.