KADA 2019 m. spalio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statinio gyvavimo ciklo informacijos kaupimo ir perdavimo
APRAŠYMAS

Šiuo metu atskiri statybos techniniai reglamentai reglamentuoja skirtingus statybos proceso etapus (projektavimą, statybą, statybos užbaigimą), taip pat statinio naudojimo priežiūrą po statybos užbaigimo. Kiekvienam etapui reglamentai nustato privalomuosius dokumentus, jų saugojimo bei perdavimo statytojui tvarką. Tačiau unifikuoto reikalavimo kaupti ir perduoti visus statinio gyvavimo ciklo dokumentus (informaciją) statytojui, o vėliau - ir kiekvienam naujam savininkui, nėra.

Statinio gyvavimo ciklo dokumentų (informacijos) kaupimas sudarytų prielaidas kiekvienam statinio savininkui turėti apie statinį pilną ir įvairiapusišką informaciją, kuri naudinga statinio eksplotavimo metu, taip pat vykdant bet kokius vėlesnius statybos darbus (rekonstrukcijos, remonto, griovimo).

Asociacija siūlo nustatyti reikalavimą kaupti bei perduoti statinio gyvavimo ciklo informaciją. Informacija pradžioje perduodama statytojui, o vėliau - ir kiekvienam naujam savininkui.

Įgyvendinus asociacijos siūlymą, įvyktų esminis kokybinis pokytis, kuris duotų didelę naudą statybos ir nekilnojamojo turto sektoriui, visuomenei ir viešajam interesui.