KADA 2019 m. liepos mėn.
KAM Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai
DĖL STR „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacija siūlo tobulinti Aplinkos ministerijos parengtą STR „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimo projektą, t.y. siaurinti fizinių asmenų galimybę būti savarankišku statybos dalyviu (veiklos apribojimai galėtų būti nustatomi pagal darbų rūšis, statinio rūšis arba darbų sumos dydį); tikslinti techninio projekto trūkumų šalinimo inicijavimo tvarką; tikslinti techninio prižiūrėtojo buvimo statybvietėje laiko skaičiavimo bei gebėjimo atlikti techninę priežiūrą įvertinimo tvarką; tikslinti rangovo ir techninio prižiūrėtojo funkcijas; labiau išnaudoti elektroninės statybos darbų žurnalo formos galimybes; tikslinti 1 priede pateiktą statybos darbų sričių klasifikavimą; ir kt.